Проект „Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies CROSS-INNO-CUT“

 

Objective “European Territorial Co-operation”
 
Operational Programme Greece-Bulgaria 2007-2013

 

Cross Border Implementation of

Innovative Cost Cutting Technologies

CROSS-INNO-CUT

 

От месец април 2011 г. Югозападният университет „Неофит Рилски” е една от организациите – партньори, които изпълняват проект „Трансгранично приложение на иновативни технологии за намаляване на разходите”. Проектът, известен още като Проект „CROSS-INNO-CUT”, съгласно абривиатурата си на английски език, е финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”.

Проектът се изпълнява от 9 партньорски организации, 3 от които са от България, а 6 са от Гърция. Партньорите по проекта са както следва:

  • Федерация на индустриите на Северна Гърция, водещият партньор по проекта;
  • Университет Аристотел, Солун, Гърция;
  • Стопанска камара на Източна Македония и Тракия, Гърция;
  • Федерация на индустриите на Родопи, Гърция;
  • Съюз на индустрията и промишлеността, Ксанти, Гърция;
  • Югозападен университет „Неофит Рилски”, България;
  • Стопанска камара – Петрич, България;
  • Федерация на индустриите на Еврос, Гърция;
  • Стопанска камара – Кърджали, България.

Основната цел на проекта CROSS-INNO-CUT е да засилва регионалното икономическо развитие и сътрудничество. Проектът е насочен към повишаване конкурентоспособността на предприятията в трансграничните области Северна Гърция и Южна България. С цел да спомогне за устойчивото развитие, проектът се занимава с някои от основните фактори, понижаващи конкурентоспособността на предприятията, като прекомерните оперативни разходи, неефективното разпределение на ресурсите и липсата на иновации.

В резултат проектът ще осигури на българските предприятия платформа с дейности за намаляване на разходите, обхващаща инструменти и модели за диагностициране на проблемите в различните области на интервенция, а именно енергия, използване на суровините и дълготрайните активи, количеството на готовата продукция, управление на продажбите, използване на човешките ресурси. В допълнение на платформата ще бъде създадено и ръководство за намаляване на разходите. Нещо повече, предприятията в пограничните области ще имат възможност да участват в експертен одит с модерни диагностични инструменти, които са насочени към идентифициране на проблемите в сферата на конкурентоспособността. В края на проекта на предприятията ще бъдат предложени конкретни планове за намаляване на разходите, като ще бъдат реализирани, записани и оценени определени пилотни дейности за намаляване на разходите.

Допълнителна информация можете да намерите на уеб сайта на проекта http://www.cost-cutting.eu

Информационни бюлетини

Методология за намаляване на оперативните разходи по проекта GROSS-INNO-CUT, „Добра практика” на Програмата за териториално сътрудничество Гърция- България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.