Проект „Трансфер на Европейска сертификация за изпълнител на термални процедури (Проект THERM 134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2)”

 

term1 term2

 

Проект „Трансфер на Европейска сертификация за изпълнител на термални процедури (Проект THERM 134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2)”

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОКЕТА Е:
Да трансферира в две страни – Португалия и Турция иновативните резултати на Проект „THERM” (THERM 134098 LLP 2007 BG LMP и въз основа на тях да позволи използването на създадената нова професионална сертификация – нова професия за професионално обучение „Изпълнител на термални процедури“, включително и да предложи една модулна обучителна програма, която да отговаря на нуждите, идентифицирани от професионалистите в сектора на балено, спа и уелнес туризма (сектора на термализма), както и да проучи възможността за вписването на новата професия в списъците на професиите за професионално обучение и образование в Португалия и Турция.

ОЧАКВАНИТЕ ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА СА:

  • R1: Справочници за сертифицирането на изпълнителят на термални процедури, които да отговарят на националните регламенти на съответните страни, в които се прави трансферирането на новата професия, включително и предложение за модулна обучителна програма, разработено в съответствие със системата ECVET във всяка една от страните бенефициенти;
  • R2: Модулна програма за обучение;
  • R3: Програма за обучение на обучители на изпълнители на термални процедури във всяка една от страните бенефициенти;
  • R4: Реализирано обучение на 9 обучители във всяка една от страните бенефициенти;
  • R5: Апробиране на съдържанието на създадената система за обучение и сертифициране посредством провеждането на обучение на 15 души, който желаят да станат изпълнители на термални процедури;
  • R6: Инструменти за публичност и популяризиране на резултатите от проекта: 1000 афиша; 500 CD, 1 уеб страница, 3 информационни бюлетини („нюз-летъри“).

Проектният консорциум включва организации от Франция, България, Италия, Португалия и Турция в сферата на висшето и професионално обучение, предприятития от балнео, спа и уелнес туризма, професионални асоциации от същия този сектор, сертификационна организация и външен оценител на качеството на изпълнението на проекта.

Българскиият партньор по Проект „THERM 2“ е водещият партньор по първоначалния Проект „THERM“ – Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.

 

2-ри НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ЕСVЕТ – 22 Ноември 2013 г.

Информационен бюлетин

 

Линк към официалната страница на Проект THERM 2