Обучавани специалности

Бакалавър

ПН 3.7. Администрация и управление

ПН 3.8. Икономика

3.9. Туризъм