На вниманието на студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ завършили семестриално

Срокове за  провеждане на  редовна държавна изпитна сесия  в периода: 12.09– 23.09.2022г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”  Срок за предаване на готовите дипломни работи от 22.08.2022г  до  26.08. 2022г;   /дипломни работи получени след 26.08. ще се рецензират за следваща държавна сесия/ Прочетете повечe  … Прочетете повече

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година (за студентите от ОКС „Магистър“ /летен прием/- редовна и задочна форма на обучение)

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година (за студентите от ОКС "Магистър" /летен прием/- редовна и задочна форма на обучение) … Прочетете повече

2022 Европейска година на младежта: Студенти от Стопанския факултет ще ви информират за всички възможности в ЕС

Европейската комисия обяви 2022 г. за Европейска година на младежта. Инициативите, влизащи в рамките на Европейската година на младежта, ще бъдат подкрепени от програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. Студенти от Стопанския факултет, заедно с Европейски информационен център ЕВРОПА … Прочетете повече

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година (за студентите от ОКС „Бакалавър“ – задочна форма на обучение и ОКС „Магистър“ – редовна и задочна форма на обучение)

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите от ОКС "Магистър" – редовна и задочна форма на обучение График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите от … Прочетете повече

График за провеждане на изпитите от зимния семестър на учебната 2021/2022 г. (ОКС „Бакалавър“, редовно обучение)

Бизнес маркетинг и реклама Бизнес мениджмънт и предприемачество Икономика на публичната сфера Маркетинг Междунариден бизнес Счетоводство и контрол Туризъм Устойчив туризъм Финанси … Прочетете повече