Конкурси за следните стипендии през учебната 2021 – 2022 г.

Конкурси за следните стипендии през учебната 2021 – 2022 г. • Стипендии „Фулбрайт“ за преподавателска мобилност и изследователска дейност (5 месеца) • Стипендии за развитие на гражданското общество (3 – 5 месеца) • Стипендии „Фулбрайт“ за магистърски и докторски програми … Прочетете повече

На вниманието на всички студенти от Стопански факултет дипломирани през м. юли и септември 2019

Всички студенти от Стопански факултет дипломирани през м. юли и септември 2019, трябва да се явят в Учебен отдел за подписване на своите дипломи от 10 до 19.12.2019   by … Прочетете повече

Във връзка с поправителната държавна изпитна сесия в периода 03.02– 21.02.2020г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

Следва: Срок за предаването на готовите дипломни работи   до  17.01. 2020г  до   За получаване на рецензии след 01.02.2020 г. При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си … Прочетете повече