Абсолвенти от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ засадиха дръвче в чест на завършването си

В навечерието на най-светлия български празник – 24 май, абсолвентите от випуск 2022 г. на Стопанския факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“ поставиха началото на инициативата „Засади дърво – остави следа“. Събитието, което се превърна в символичен празник,  се състоя в … Прочетете повече

На 19 май 2022 г. се проведе лекция на тема „Маркетинг 5.0 и Индустрия 4.0“

Във връзка с преподавателската си мобилност в периода 17-21 май 2022 г. по програма Еразъм+, преподавателят Damian Szymanek от University of Economics and Humanities в гр. Биелско-Бяла, Полша проведе лекция на тема "Маркетинг 5.0 и Индустрия 4.0". Лекцията бе проведена … Прочетете повече

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година (за студентите от ОКС „Магистър“ /летен прием/- редовна и задочна форма на обучение)

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година (за студентите от ОКС "Магистър" /летен прием/- редовна и задочна форма на обучение) … Прочетете повече

2022 Европейска година на младежта: Студенти от Стопанския факултет ще ви информират за всички възможности в ЕС

Европейската комисия обяви 2022 г. за Европейска година на младежта. Инициативите, влизащи в рамките на Европейската година на младежта, ще бъдат подкрепени от програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. Студенти от Стопанския факултет, заедно с Европейски информационен център ЕВРОПА … Прочетете повече

На вниманието на студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ завършили семестриално

Срокове за  провеждане на  предварителна държавна изпитна сесия  в периода 11.07– 22.07.2022г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”  Срок за предаване на готовите дипломни работи   до  16.06. 2022г;    За получаване на рецензии от 04.07.2022 г. Срок за подаване на молби за … Прочетете повече

Разписи на семестриалните занятия за зимен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите приети по специалности в ОКС „Магистър“ – летен прием

Разписи на семестриалните занятия за зимен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите приети по специалности в ОКС "Магистър" – летен прием   … Прочетете повече

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година (за студентите от ОКС „Бакалавър“ – задочна форма на обучение и ОКС „Магистър“ – редовна и задочна форма на обучение)

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите от ОКС "Магистър" – редовна и задочна форма на обучение График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите от … Прочетете повече

График за провеждане на изпитите от зимния семестър на учебната 2021/2022 г. (ОКС „Бакалавър“, редовно обучение)

Бизнес маркетинг и реклама Бизнес мениджмънт и предприемачество Икономика на публичната сфера Маркетинг Междунариден бизнес Счетоводство и контрол Туризъм Устойчив туризъм Финанси … Прочетете повече