Важна информация за провеждането на държаните изпити

Държавните изпити от поправителната изпитна сесия през месец февруари 2022 г. ще се проведат присъствено при строго спазване на всички противоепидемични мерки. Съгласно Заповед № 2997/ 29.11.2021 година на ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ студентите, които ще се явяват … Прочетете повече

График за провеждане на изпитите от зимния семестър на учебната 2021/2022 г. (ОКС „Бакалавър“, редовно обучение)

Бизнес маркетинг и реклама Бизнес мениджмънт и предприемачество Икономика на публичната сфера Маркетинг Междунариден бизнес Счетоводство и контрол Туризъм Устойчив туризъм Финанси … Прочетете повече

Онлайн среща с топ работодатели – 27 януари, 12.15 ч., Zoom

Тази година To The Top Agency стартира дейността си по проект, наречен Talent Club – студентска мрежа, която има за цел да създаде "мост" между студенти и работодатели в България – да провокира условия за пряк контакт и да стимулира … Прочетете повече

На вниманието на студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ зъвършили семестриално

Срокове за  провеждане на  поправителна държавна изпитна сесия  в периода 07.02– 25.02.2022г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”  Важна информация за провеждането на държаните изпити Срок за предаване на готовите дипломни работи   до  21.01. 2022г;    За получаване на рецензии от 07.02.2022 … Прочетете повече

Указания за новозаписаните студенти магистри

Уважаеми новозаписани студенти магистри, В изпълнение на Заповед 2629 от 20.10.2021 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и в изпълнение на Заповедта на Министъра на здравеопазването Заповед № Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021 г .за преустановяване на присъствените … Прочетете повече

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Във връзка с удължената епидемиологична обстановка и на основание Заповед № РД – 01-748/02.09.2021г на Министъра на здравеопазването и Заповед №1948 / 21.09.2021г на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, следва: Обучението … Прочетете повече