Защитата на Преддипломния стаж по финанси при гл. ас. д-р Иван Тодоров

Защитата на Преддипломния стаж по финанси при гл. ас. д-р Иван Тодоров ще се проведе на 05.02.2019 г. за Първа група и на 12.02.2019 г. за Втора група от 13 часа в Кабинет 8327. Всички изискуеми документи по Инструкцията за … Прочетете повече

Докторант от катедра „Финанси и отчетност“ на Стопанския факултет спечели първа награда в престижен академичен конкурс

Калина Дурова, докторант в катедра „Финанси и отчетност“ при Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, спечели първото място в Седмия академичен конкурс за наградата „Д-р Иванка Петкова“. Конкурсът е насочен към докторанти и млади изследователи с интереси в сферата на … Прочетете повече