Изпитите от зимен семестър на учебната 2019/2020 г. (редовно обучение) при доц. Камелия Савова

Изпитите по  Международни стандарти за финансово отчитане и Бюджетно счетоводство при доц. Камелия Савова ще се проведат на 18.09.2020 год. от 10 часа. Изпитите по Международни стандарти, Финансово счетоводство и Бюджетно счетоводство за спец. ИПС при доц. Камелия Савова ще … Прочетете повече

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Годишната ликвидационна сесия за семестриалните изпити от двата семестъра ще се проведе ОН-ЛАЙН. 2. Учебната година за студентите в  задочна форма на обучение ще започне ПРИСЪСТВЕНО при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени от министъра на здравеопазването.Учебните графици за … Прочетете повече

График за провеждане на изпитите от летния семестър на учебната 2019/2020 г. (редовно обучение)

Бизнес мениджмънт и предприемачество Икономика на публичната сфера Маркетинг Международен бизнес направление Икономика Счетоводство и контрол Туризъм Туризъм – чужди езици – 2-ри и 3-ти курс Финанси   … Прочетете повече

Класиране на студентите от направление Икономика 2-ри курс по специалности

Уважаеми студенти, класирането по специалности се извършва по два критерия: успех (по-високия успех Ви извежда по-напред) специалности (специалностите се подреждат според желанието т.е. най-желаната специалност се поставя на първо място) Как се извършва класирането. Първо се удволетворяват първите желания на всички … Прочетете повече