Уважаеми новозаписани студенти магистри

В изпълнение на Заповед 2191 от 28-10-2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и в изпълнение на Заповедта на Министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г.за преустановяване на присъствените учебни занимания в Югозападния Университет „Неофит Рилски“, бихме искали да Ви информираме, че:

  1. Обучението Ви в записаните от Вас специалности в ОКС „Магистър“ в Стопанския факултет на Югозападния Университет „Неофит Рилски“ ще се проведе от разстояние, онлайн считано от 05.11.2020 г. съгласно обявения график на семестриалните занятия за ОКС „Магистър“, обявен на уеб сайта на Стопанския факултет (задочно обучение): http://fe.swu.bg/?page_id=80 .
  2. Обучението Ви ще се проведе посредством двете онлайн образователни платформи на Югозападния университет „Неофит Рилски“: (i) Образователната платформа “Blackboard”, налична на следния уеб адрес: https://dlearning.swu.bg/ ; (ii) Образователната платформа за провеждане на виртуални класни стаи (лекции, упражнения и семинарни занятия) „BigBlueButton“, налична на уеб адрес: https://bbb.swu.bg/b .
  3. Можете да влезнете в образователната платформа “Blackboard”, налична на следния уеб адрес: https://dlearning.swu.bg/ , като въведете следната информация:
  • потребител: факултетният Ви номер
  • парола: първите 8 цифри от ЕГН-то Ви

Факултетния си номер можете да Видите от публикуваните списъци студентите магистри на уеб сайта на Стопанския факултет в рубриката „На вниманието на студентите ОКС „Магистър““: http://fe.swu.bg/?p=10568 .

Имайте предвид, че в образователната платформа “Blackboard”, Вашите преподаватели ще Ви качват, по тяхна преценка, обучително съдържание: презентации, учебници в електронен вариант, глави от учебници курсови задачи, тестове и др. допълнителни обучителниматериали по тяхна преценка. Образователната платформа „Blackboard” при запазване на настоящите противо-епидемиологични мерки ще се използва и за писмено провеждане на Вашите изпити.

  1. За влизане в образователната платформа за виртуални класни стаи (лекции, упражнения и семинарни занятия) „BigBlueButton“, налична на уеб адрес: https://bbb.swu.bg/b  ще получите от съответния Ваш преподавател линк (по и-мейл или по друг начин, като напр. „Вайбър“, „Фейсбук месинджър“ и т.н.), при което ще е необходимо само и единствено да кликнете върху линка, за да се включите в съответната лекция, упражнение или семинарно занятие. Необходимо е устройството, което използвате (компютър или мобилен телефон) да има достатъчно осъвременен браузер (за мобилните телефони, препоръчително „Chrome”), както и микрофон, спикери (тон колони) и камера.
  2. В единични случай ще има и преподаватели, които ще се свързват с Вас по и-мейл и ще Ви предоставят съответните обучителни материали и курсови задачи и изисквания.

Ако имате затруднение, не се колебайте да се свържете с нас!

Благодарим Ви за проявеното разбиране и готовността Ви да се обучавате в тези предизвикателни и специфични за всички ни условия на работа!

Проф. д-р Преслав Димитров,
Декан на Стопанския факултет на
ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Н О В И Н И

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“   … Прочетете повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОКС „БАКАЛАВЪР“, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОКС „БАКАЛАВЪР“, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ   … Прочетете повече

Уважаеми новозаписани студенти магистри

В изпълнение на Заповед 2191 от 28-10-2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и в изпълнение на Заповедта на Министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г.за преустановяване на присъствените учебни занимания в Югозападния Университет „Неофит Рилски“, … Прочетете повече

График за провеждане на консултациите за студентите специалност Туризъм-магистри, записани през уч.2020/2021г.

График за провеждане на консултациите за студентите специалност Туризъм-магистри, записани през уч.2020/2021г.   … Прочетете повече

На вниманитето на студентите от ОКС „Магистър“

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, учебните занятия за студентите от ОКС „Магистър“, първи курс ,  всички    специалности  ще бъдат он-лайн  в периода 05.11. – 23.11. 2020 г., съгласно изготвени разписи за първи семестър. Списък по специалности с e-mail-и на преподаватели по дисциплини … Прочетете повече

Записване за студенти в ОКС „Магистър“ от 03 до 06 ноември 2020 г.

Записване за студенти в ОКС „Магистър“ от 03 до 06 ноември 2020 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел , Учебен корпус №8, ул. Иван Михайлов 60. Документи за записване: Комплект документи за записване … Прочетете повече

Преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ участваха в престижна международна конференция

Над 20 преподаватели от Стопанския факултет и Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ взеха участие в 20-тото издание на Международната научна конференция „Глобализацията и нейните социо-икономически последици: (The 20th International Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences), организирана от Университета в … Прочетете повече

Във връзка с удължената епидемиологична обстановка

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, Във връзка с удължената епидемиологична обстановка съгласно заповед РД-01-572/07.10.2020г на министерството на здравеопазването, решение на Факултетен съвет на Стопански факултет от 14.10.2020г  и заповед № 228/15.10.2020г. на Декана на Стопански факултет , с цел ограничаване опасността от разпространение … Прочетете повече

Списък на приетите за обучение в ОКС „Магистър“

Записване за студенти от 16 октомври 2020 г. до 23 октомври 2020 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел , Учебен корпус №8, ул. Иван Михайлов 60. Документи за записване: Комплект документи за записване … Прочетете повече

График за провеждане на държавен практико-приложен изпит

V СУ „Георги Измирлиев“   -базов учител   Галя Владимирова – 0896 84 84 14 ПОНЕДЕЛНИК   12.10.2020 3. 12 а Маркетинг – 5. 11 а Предприемачество и кариерно развитие 6. 10 а Въвдение в предприемачеството    ВТОРНИК   13.10.2020 4. 10 а Счетоводство … Прочетете повече

Приетите в следдипломна квалификация „Здравен мениджмънт“ за учебната 2020 / 2021 г

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: Именник Бележка за платена семестриална такса / заплаща се в  офиса на Общинска банка  в УК – 1 или в  офиса на ул. „Тодор Александров“ № 23 в Благоевград/ Снимки – 4 бр. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ От 14.10.2020 … Прочетете повече

Безплатни студентски виртуални мобилности на английски език

Уважаеми студенти, Университетът FINIS TERRAE University е наш институционален партньор от Чили. Университетът предлага безплатни студентски виртуални мобилности на английски език. Периодът на провеждане на курсовете е март – юли 2021 г. Дисциплините, които ще се четат на английски език … Прочетете повече

Обучението на студентите от Стопанския факултет ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, редовно обучение

Обучението на студентите от Стопанския факултет образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, редовно обучение  ще започне на 01.10.2020г /четвъртък/ присъствено, съгласно утвърдения учебен разпис. В случай на усложняване на епидемичната обстановка ще се премине към онлайн обучение, за което студентите ще … Прочетете повече

Девети академичен конкурс „Д-р Иванка Петкова“

Девети академичен конкурс „Д-р Иванка Петкова“   … Прочетете повече

Конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподавтели и служители за академичната 2020/2021 г.

Обява конкурс Еразъм         … Прочетете повече