PwC дава стипендии, стажове и менторство на 25 амбициозни студенти

PwC дава стипендии, стажове и менторство на 25 амбициозни студенти

Водещата консултантска компания и работодател PwC България стартира мащабната кампания „Твоите 25 причини да избереш България“ в подкрепа на българските студенти. По повод 25-годишнината си в страната PwC България ще подкрепи 25 студенти с:

  • 6000 лв. едногодишна стипендия
  • стаж в престижна компания
  • менторство

Прочетете повече

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Защитата на преддипломния стаж по финанси при гл. ас. д-р Иван Тодоров

Защитата на Преддипломния стаж по финанси при гл. ас. д-р Иван Тодоров ще се проведе на 18.01.2018 г. за Първа група и на 01.02.2018 г. за Втора група от 13 часа в Кабинет 8327. Всички изискуеми документи по Инструкцията за стажа трябва да бъдат изпратени на email: ivank.todorov@swu.bg като прикачени файлове, а не като споделени линкове, най-късно седмица преди датата на защита. Отчетът за стаж трябва да бъде във формат doc или docx, Презентацията – във формат ppt или pptx, а Оценката за стажа и Анкетната карта, подписани и подпечатани от приемащата организация, трябва да бъдат сканирани във формат pdf. При защитата всички изискуеми документи се представят и на хартиен носител. При неспазване на горепосочените изисквания студентите няма да бъдат допускани до защита.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather