Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програмата „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети. Пълния списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен … Прочетете повече

Списък на приетите в ОКС „Магистър“

Класиране и записване             Срок за записване: 20 февруари 2019 г. до 25 февруари 2019 г. (само в делнични дни)             Документи за записване: Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване … Прочетете повече

Стопански факултет обявява прием за следните квалификационни курсове

Стопански факултет обявява прием за следните квалификационни курсове: Учител по икономически учебни дисциплини Учител по дисциплини свързани с туризма Здравен мениджмънт Необходими документи при кандидатстване: Молба до Декана на Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград; Ксерокопие на дипломата … Прочетете повече