На вниманието на студентите от спец.т Туризъм – МАГИСТРИ за уч.2020/2021 г. – втори семестър

Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност-срок на обучение 2 семестъра Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност – срок на обучение 4 семестъра – след професионален бакалавър Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност; Международен туризъм; Мениджмънт на туроператорската и туристическа агентска … Прочетете повече

На вниманието на студентите задочно и магистър редовно обучение!

Уважаеми студенти, В изпълнение на Заповед 2685 от 30-12-2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и в изпълнение на Заповедта на Министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. за преустановяване на присъствените учебни занимания в Югозападния … Прочетете повече

Покана за участие в онлайн научна сесия за студенти и докторанти

Онлайн научната сесия ще се състои на 20 януари 2021 година  от 10 часа на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/ele-wgr-zhm Регистрационна форма Писането на кирилица е задължително. Ако един студент участва с повече от една тема, за всяка тема се прави отделна … Прочетете повече

Безплатни студентски виртуални мобилности на английски език

Уважаеми студенти, Университетът FINIS TERRAE University е наш институционален партньор от Чили. Университетът предлага безплатни студентски виртуални мобилности на английски език. Периодът на провеждане на курсовете е март – юли 2021 г. Дисциплините, които ще се четат на английски език … Прочетете повече