Покана за участие в онлайн научна сесия за студенти и докторанти

Онлайн научната сесия ще се състои на 15 декември 2021 година от 10 часа на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/ele-wgr-zhm Регистрационна форма Писането на кирилица е задължително. Ако един студент участва с повече от една тема, за всяка тема се прави отделна регистрация. … Прочетете повече

На вниманието на студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ зъвършили семестриално

Срокове за  провеждане на  поправителна държавна изпитна сесия  в периода 07.02– 25.02.2022г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”  *датите ща бъдат обявени допълнително Срок за предаване на готовите дипломни работи   до  21.01. 2022г;    За получаване на рецензии от 07.02.2022 г. Срок … Прочетете повече

Указания за новозаписаните студенти магистри

Уважаеми новозаписани студенти магистри, В изпълнение на Заповед 2629 от 20.10.2021 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и в изпълнение на Заповедта на Министъра на здравеопазването Заповед № Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021 г .за преустановяване на присъствените … Прочетете повече

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Във връзка с удължената епидемиологична обстановка и на основание Заповед № РД – 01-748/02.09.2021г на Министъра на здравеопазването и Заповед №1948 / 21.09.2021г на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, следва: Обучението … Прочетете повече