НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Във връзка с удължената епидемиологична обстановка и на основание Заповед № РД – 01-748/02.09.2021г на Министъра на здравеопазването и Заповед №1948 / 21.09.2021г на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, следва: Обучението … Прочетете повече

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС – БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР

Изпитната сесия на студентите, задочно обучение ОКС – бакалавър и магистър от 18 до 29 октомври 2021 г. ще се проведе онлайн в електронната платформа "Blackboard", налична на следния уеб адрес: https://dlearning.swu.bg/ Можете да влезнете в образователната платформа “Blackboard”, като въведете … Прочетете повече

Списък на приетите за обучение в ОКС „Магистър“ – втора част

Записване за студенти от 07 до 15 октомври 2021 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел , Учебен корпус №8, ул. Иван Михайлов 60. Документи за записване: Комплект документи за записване на нови студенти: … Прочетете повече

Приетите в СДК „Здравен мениджмънт“

Приетите в следдипломна квалификация „Здравен мениджмънт“ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: Именник Бележка за платена семестриална такса / заплаща се в  офиса на Общинска банка  в УК – 1 или в  офиса на ул. „Тодор Александров“ № 23 в Благоевград/ Снимки – 4 … Прочетете повече

Приетите в СДК „Учител“

Приетите в следдипломна квалификация „Учител по икономически дисциплини” и “Учител по туризъм“ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: Именник Студентска книжка /не важи за действащите студенти в Стопански факултет/ Бележка за платена семестриална такса / заплаща се в  офиса на Общинска банка  в УК … Прочетете повече

Покана за участие в Студентска и докторантска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“ – 17.11.2021 г. от 10.00 часа, зала 8326

Ежегодно студенти и докторанти от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” под ръководството на своите преподаватели и научни ръководители участват в провежданата от катедра “Мениджмънт и маркетинг” Студентска  и докторантска научна сесия. На нея те изразяват своите виждания по различни … Прочетете повече

График за провеждане на държавен практико-приложен изпит на специализантите от курс за следдипломна квалификация „Учител“

График за провеждане на държавен практико-приложен изпит на специализантите от курс за следдипломна квалификация „Учител“     … Прочетете повече

Списък на приетите за обучение в ОКС „Магистър“ – първа част

Записване за студенти от 07 до 15 октомври 2021 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел , Учебен корпус №8, ул. Иван Михайлов 60. Документи за записване: Комплект документи за записване на нови студенти: … Прочетете повече

Обучителен семинар на тема „Стандарти и системи за управление (на качеството) в образованието“

Във връзка с изпълнение на дейности по осигуряване качеството на образованието в Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултетската комисия по качеството  организира обучителен семинар на тема „Стандарти и системи за управление (на качеството) в образованието“. Обучението ще се проведе … Прочетете повече