Обучителен семинар на тема „Стандарти и системи за управление (на качеството) в образованието“

Във връзка с изпълнение на дейности по осигуряване качеството на образованието в Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултетската комисия по качеството  организира обучителен семинар на тема „Стандарти и системи за управление (на качеството) в образованието“. Обучението ще се проведе … Прочетете повече

Обучителен семинар на тема „Синхронизиране на Вътрешната система по качество към стандарт ISO 9001:2015“

Във връзка с изпълнение на дейности по осигуряване качеството на образованието в Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултетската комисия по качеството  организира обучителен семинар на тема „Синхронизиране на Вътрешната система по качество към стандарт ISO 9001:2015“. Обучението ще се … Прочетете повече

Възстановяване на 10% от семестриалната такса за зимен семестър на уч.2021/2022 г. за студенти приети за обучение субсидирано от държавата

Възстановяване на 10% от семестриалната такса за зимен семестър на уч.2021/2022 г. за студенти приети за обучение субсидирано от държавата   … Прочетете повече

Юбилейна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация“

Уважаеми колеги, по повод 30 годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45 годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски" имаме удоволствието да Ви поканим на Юбилейната Научна Конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация". Конференцията … Прочетете повече

На вниманието на студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ зъвършили семестриално

Срокове за  провеждане на  редовна държавна изпитна сесия  в периода 13.09– 24.09.2021г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”  Срок за предаване на готовите дипломни работи   от  23.08.2021г до  30.08. 2021г;    За получаване на рецензии от 07.09.2021 г. Срок за подаване на … Прочетете повече

График за провеждане на изпитите от ликвидационна сесия на учебната 2020-2021 г. /за студенти от ОКС „Бакалавър“ – задочно обучение, ОКС „Магистър“ – редовно и задочно обучение/

График за провеждане на изпитите от ликвидационна сесия на учебната 2020-2021 г. /за студенти от ОКС "Бакалавър" – задочно обучение/ График за провеждане на изпитите от ликвидационна сесия на учебната 2020-2021 г. /за студенти от ОКС "Магистър" – редовно и … Прочетете повече