Покана за Докторантска и студентска научна сесия на направление Икономика

Ръководството на Стопанския факултет Ви кани да вземете участие в онлайн Докторантска и студентска научна сесия на 23 април 2021 година  от 10 часа на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/ele-wgr-zhm В научната сесия  с  обръщение ще вземе участие ГЕОРГИ ПЕНЕВ, председател на … Прочетете повече

На вниманието на студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ зъвършили семестриално

Срокове за  провеждане на  предварителна държавна изпитна сесия  в периода 12.07– 23.07.2021г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”  *датите ще бъдат обявени допълнително Във връзка с държавната изпитна сесия в периода 12.07.2021г – 23.07.2021г, студентите могат да разработват дипломната си работа   и в … Прочетете повече

За студентите ОКС „Магистър“ първи семестър, задочно обучение, летен прием на учебната 2020-21 година

Blackboard Специалност Финанси – I курс, I семестър /срок на обучение 2 сем. – магистър специалист / Разпис на учебните занятия Дисциплина Преподавател Лекции/упражнения Икономика на публичния сектор доц. д-р Десислава Стоилова 8 ч. л. Корпоративна култура доц. д-р Теменужка … Прочетете повече

За студентите, докторантите и преподавателите от Стопански факултет, които желаят да кандидатстват за студентска, докторантска или преподавателска мобилност по програма Еразъм + за академичната 2021/2022 г.

Първа редовна кампания за набиране на кандидатури за мобилности на студенти, преподаватели и персонал по програма "Еразъм+" за учебната 2021/2022 г. СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ Подаването на формата за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности става по електронен път или в … Прочетете повече

СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” НА ТЕМА: „ПОУКИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО  ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19„           Участници в конкурса – позиция: ученици в … Прочетете повече

Графици за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Бакалавър“, задочно обучение и ОКС „Магистър“ редовно и задочно обучение за летен семестър на учебната 2020-21 година

График за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Магистър“ редовно и задочно обучение, летен семестър на учебната 2020-21 година График за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Бакалавър“, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020-21 година     … Прочетете повече

Покана за участие в Студентска и докторантска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“ – 10.05.2021 г. от 10.00 часа, зала 8337

Ежегодно студенти и докторанти от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” под ръководството на своите преподаватели и научни ръководители участват в провежданата от катедра “Мениджмънт и маркетинг” Студентска  и докторантска научна сесия. На нея те изразяват своите виждания по различни … Прочетете повече

На вниманието на студентите от спец.т Туризъм – МАГИСТРИ за уч.2020/2021 г. – втори семестър

Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност-срок на обучение 2 семестъра Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност – срок на обучение 4 семестъра – след професионален бакалавър Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност; Международен туризъм; Мениджмънт на туроператорската и туристическа агентска … Прочетете повече

На вниманието на студентите задочно и магистър редовно обучение!

Уважаеми студенти, В изпълнение на Заповед 2685 от 30-12-2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и в изпълнение на Заповедта на Министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. за преустановяване на присъствените учебни занимания в Югозападния … Прочетете повече