СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” НА ТЕМА: „ПОУКИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО  ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19„           Участници в конкурса – позиция: ученици в … Прочетете повече

Списък на приетите за обучение по ОКС „Магистър“

Срок за записване: от 1 март 2021 г. до 8 март 2021 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел, Стопански факултет, УК-8 Документи за записване: Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична … Прочетете повече

Графици за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Бакалавър“, задочно обучение и ОКС „Магистър“ редовно и задочно обучение за летен семестър на учебната 2020-21 година

График за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Магистър“ редовно и задочно обучение, летен семестър на учебната 2020-21 година График за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Бакалавър“, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020-21 година     … Прочетете повече

Покана за участие в Студентска и докторантска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“ – 10.05.2021 г. от 10.00 часа, зала 8337

Ежегодно студенти и докторанти от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” под ръководството на своите преподаватели и научни ръководители участват в провежданата от катедра “Мениджмънт и маркетинг” Студентска  и докторантска научна сесия. На нея те изразяват своите виждания по различни … Прочетете повече

На вниманието на студентите от спец.т Туризъм – МАГИСТРИ за уч.2020/2021 г. – втори семестър

Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност-срок на обучение 2 семестъра Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност – срок на обучение 4 семестъра – след професионален бакалавър Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност; Международен туризъм; Мениджмънт на туроператорската и туристическа агентска … Прочетете повече

На вниманието на студентите задочно и магистър редовно обучение!

Уважаеми студенти, В изпълнение на Заповед 2685 от 30-12-2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и в изпълнение на Заповедта на Министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. за преустановяване на присъствените учебни занимания в Югозападния … Прочетете повече

Покана за участие в онлайн научна сесия за студенти и докторанти

Онлайн научната сесия ще се състои на 20 януари 2021 година  от 10 часа на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/ele-wgr-zhm Регистрационна форма Писането на кирилица е задължително. Ако един студент участва с повече от една тема, за всяка тема се прави отделна … Прочетете повече

Безплатни студентски виртуални мобилности на английски език

Уважаеми студенти, Университетът FINIS TERRAE University е наш институционален партньор от Чили. Университетът предлага безплатни студентски виртуални мобилности на английски език. Периодът на провеждане на курсовете е март – юли 2021 г. Дисциплините, които ще се четат на английски език … Прочетете повече