Туризъм

 

доц. д-р Преслав Димитров - заместник декан по научната дейност

Ръководител на катедрата:
проф. д-р Преслав Михайлов Димитров
кабинет: 8311

Списъчен състав на катедрата:

проф. д-р Преслав Димитров
проф. д-р Мария Станкова
доц. д-р Илинка Терзийска
доц. д-р Теодора Кирякова
доц. д-р  Гергана Ангелова
гл. ас. д-р Любомира Гръчка
гл. ас. д-р Руска Кръстева
гл. ас. д-р София Мирчова
гл. ас. д-р Иванка Въсенска

Секретар на катедрата:

Милена Донина
кабинет 8309
е-mail: milena_donina@swu.bg