Туризъм

 

доц. д-р Преслав Димитров - заместник декан по научната дейност

Ръководител на катедрата:

доц. д-р Преслав Михайлов Димитров
кабинет: 3210
тел. 073/88 53 85

Списъчен състав на катедрата:

проф. д-р Георги Л. Георгиев
доц. д-р Янка Войнова
доц. д-р Мария Станкова
доц. д-р Преслав Димитров

доц. д-р Илинка Терзийска
гл. ас. д-р Теодора Кирякова
гл. ас. д-р Любомира Гръчка
гл. ас.д-р  Гергана Ангелова
гл. ас. д-р Руска Кръстева
ас. д-р София Мирчова
ас. д-р Иванка Въсенска
ас. Мая Киткова

Секретар на катедрата:

Милена Донина
кабинет 3208
тел. 073/88 53 85
е-mail: milena_donina@swu.bg

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather