Деканат

доц. д-р Преслав Димитров - декан на Стопанския факултет

Декан

проф. д-р Преслав Димитров 
кабинет: 8311
приемно време: вторник 11.30 – 13.15 ч., четвъртък 11.30 – 13.15 ч
e-mail: preslav.dimitrov@swu.bg

доц. д-р Вяра Кюрова

Заместник декан по учебната дейност

доц. д-р Вяра Кюрова
кабинет: 8320
приемно време: понеделник 14.30 – 15.15 ч., вторник 16.30 – 17.15 ч., сряда 12.30 – 15.15 ч.
e-mail: vvasileva@swu.bg

доц. д.р Мария Станкова

Заместник декан  качество на обучение

проф. д-р Мария Станкова
кабинет: 8318
Приемно време: понеделник 17.30 – 18.15 ч., сряда 13.30 – 15.15 ч., петък 13.30 – 14.15 ч.
e-mail: mstankova@swu.bg

доц. д-р Владимир Ценков

Научен секретар и НИД

доц. д-р Владимир Ценков
 кабинет: 8322