Деканат

доц. д-р Преслав Димитров - декан на Стопанския факултет

Декан:

доц. д-р Преслав Димитров 
кабинет: 3210
приемно време: сряда 1000 – 1200 ч.
тел: +359 73 88 59 52
e-mail: preslav.dimitrov@swu.bg

доц. д-р Десислава Стоилова - заместник декан по научната дейност

Заместник декан по Научната дейност:

доц. д-р Десислава Стоилова
кабинет: 3107
приемно време: петък 1500 – 1700 ч.
тел. +359 73 88 53 85
e-mail: dstoilova@swu.bg

 

доц. д-р Вяра Кюрова

Заместник декан по Учебната дейност:

доц. д-р Вяра Кюрова
кабинет: 3212
приемно време: сряда 0930 – 1130 ч.
тел. +359 73 88 53 85
e-mail: vvasileva@swu.bg

гл. ас. д.р Петър Първанов

Научен секретар

гл. ас. д-р Петър Първанов
кабинет: 3310
Приемно време: петък 1100 – 1300 ч.
тел: +359 73 88 53 85
e-mail: petarparvanov@swu.bg

доц. д.р Мария Станкова

Председател на факултетска комисия по качество:

доц. д-р Мария Станкова
кабинет: 3306
Приемно време: петък 1030 – 1230
тел: +359 73 88 53 85
e-mail: mstankova@swu.bg

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather