Дати за държавни изпити | Стопански факултет

Дати за държавни изпити

Последна актуализация: 19.05.2017, 15:03

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ
26.06 – 14.07.2017 г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

 

  • спец. ФИНАНСИ – 28.06.2017 г. от 9.00 ч.                          
  • спец. ТУРИЗЪМ – 29.06.2017 г. от 10.00 ч.
  • спец. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – 29.06.2017г от 9.00ч.
  • спец. МАРКЕТИНГ –  26.06.2017г от 9.00 ч.
  • спец. ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА –  26.06.2017г от 9.00 ч.
  • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ и СЧЕТОВОДНО-ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – 29.06.2017 г. от 9.00 
  • спец. МИО, МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС – 29.06.2017г от 9.00ч.
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  03.07.2017 г. от 8.30 ч.  в  УК-1 ,  катедра Чужди езици
  • РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК –  26.06.2017 г. от 8.30 ч. , УК-1, катедра Чужди езици

 

Срок за предаването на готовите дипломни работи до 02.06.2017 г.
За получаване на рецензии след 20.06.2017 г.

* дипломните работи се предават на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск/.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck