Дати за държавни изпити

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ
25.06– 13.07.2018г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

 

  • спец. ФИНАНСИ  –    27.06.2018г   писмен изпит от 9.00 ч.  , защита на дипломни работи от 9.30,   УК-8                      
  • спец. ТУРИЗЪМ –      03.07.2018г    писмен изпит от 10.00ч  защита на дипломни работи  от 10.30ч , УК-8
  • спец. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ –   26.06.2018г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30ч. ,УК-8
  • спец. МАРКЕТИНГ –     25.06.2018г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 10.00 ч., УК-8
  • спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА –    27.06.2018г   писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи от 10.00 ч., УК-8
  • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  и  Счетоводно-финансов мениджмънт – на 29.06.2018г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч. ,УК-8
  • спец. МИО, МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС –    28.06.2018г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч., УК-8
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – писмен на  25.06. 2018г /устен 26.06.2018г –  8 .30  в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-   1470
  • РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК – писмен на 10.07.2018г/устен 11.07.2018г    –    8. 30, УК-1, катедра Чужди езици – 1470

Срок за предаването на готовите дипломни работи  до  01.06.2018 г.
За получаване на рецензии след 18.06.2018 г.
* дипломните работи се предават на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск/.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather