Дати за държавни изпити

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ
10.07– 23.07.2019г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”
 

 • спец. ФИНАНСИ    –  10.07.2019г  писмен изпит от 9.00 ч.  , защита на дипломни работи от 9.30 чУК-8                  
 • спец. ТУРИЗЪМ –   .2019г    писмен изпит от 10.00ч  защита на дипломни работи  от 10.30ч , УК-8
 • спец. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – 11.07. 2019г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30ч. ,УК-8
 • спец. МАРКЕТИНГ – 10.07.2019г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч., УК-8
 • спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА  – 11.07 .2019г. писмен изпит от 10.00ч , защита на дипломни работи от 11.30 ч., УК-8
 • спец. ЛОГИСТИКА – 11.07 .2019г. защита на дипломни работи от 10.00 ч., УК-8
 • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  и  Счетоводно-финансов мениджмънт – 12.07. 2019г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч. ,УК-8
 • спец. МИО, МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС –  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч., УК-8
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – писмен изпит на 11.07.2019г / устен 12.07.  от  8 .30  в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-   1470
 • РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК – писмен и устен изпит на 18.07.2019г –    8. 30, УК-1, катедра Чужди езици – 1470

 

 • Срок за предаването на готовите дипломни работи  до  10.06.2019 г.
  За получаване на рецензии след 03.07.2019 г.
 • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ както и  своя имейл след името и факултетния си номер;
 • * дипломните работи се предават с молба заверена от учебен отдел , на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather