Дати за държавни изпити

Срокове за  провеждане на  редовна държавна изпитна сесия  в периода
12.09– 23.09.2022г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” 

Срок за предаване на готовите дипломни работи от 22.08.2022г  до  26.08. 2022г;   /дипломни работи получени след 26.08. ще се рецензират за следваща държавна сесия/

  • Получаване на рецензии от 05.09.2022 г.
  • Срок за подаване на молби за допускане  до писмен държавен  изпит до 09.09.2022г.
  • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;

необходимо е още:  

  • разпечатан имейл – потвърждение от научния ръководител ;
  • декларация за авторство

Декларация за авторство на дипломна работа – PDF
Декларация за авторство на дипломна работа – Word

  • молба за държавен изпит и защита на дипломна работа

Молба за държавен изпит – PDF
Молба за държавен изпит – Word

 

Дати за държавна  изпитна сесия  – 12.09 – 23.09.2022 г.

Специалности / Магистърски програми
окс „бакалавър“  и окс „магистър“

   дата

спец. Финанси, Дигитални финанси 

15.09.2022 г. – писмен изпит от 9.00 ч., защита на дипломни работи от 9.30 ч. в УК-8                      

Спец. Туризъм, Международен туризъм, МХРД, МТТАД

14.09.2022 г. писмен изпит от 9.30 ч., защита на дипломни работи  от 10.00 ч.  в УК-8

спец. Бизнес мениджмънт и предприемачество , Бизнес администрация, УРЧРСС , УЧР в бизнеса,  Управление на проекти, Корпоративен мениджмънт  

21.09.2022 г. – писмен изпит от 9.30 ч., защита на дипломни работи  –  11.00ч     в  УК-8

спец. Маркетинг, Дигитален маркетинг, МММБ

21.09.2022г. – писмен изпит от 9.30 ч., защита на дипломни работи  –  11.00 ч.  в УК-8

спец. Икономика на публичната сфера 

14.09.2022 г. – писмен изпит от 9.00 ч., защита на дипломни работи от 10.00 ч. в УК-8

спец. Логистика

 –    защита на дипломни работи, УК-8

спец. Счетоводство и контрол, Счетоводно-финансов мениджмънт 

16.09.2022 г. – писмен изпит от 9.00 ч., защита на дипломни работи от 10.00 ч. в УК-8

спец. Международен бизнес

14.09.2022 г. – писмен изпит от 9.00 ч., защита на дипломни работи от 15.00 ч.в УК-8

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

21.09.2022 г. – писмен изпит /устен  от   8.30 ч.. в  УК-1, катедра Чужди езици,  каб. 1470

РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК 16.09.2022 г. – писмен изпит /устен  от   8.30 ч. в  УК-1,  катедра Чужди езици,  каб. 1470