Дати за държавни изпити

 

 

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ
13.09– 03.10.2018г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

 • спец. ФИНАНСИ  –    27.09.2018г   писмен изпит от 9.00 ч.  , защита на дипломни работи от 9.30,   УК-8                      
 • спец. ТУРИЗЪМ –     20.09.2018 пимен изпит от 10.00ч. защита на димломни работи от 13.00, УК-8
 • спец. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ –   14.09.2018г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 11.30ч. ,УК-8
 • спец. МАРКЕТИНГ –     14.09.2018г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 10.00 ч., УК-8
 • спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА –    27.09.2018г   писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи от 11.00 ч., УК-8
 • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  и  Счетоводно-финансов мениджмънт – на 28.09.2018г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч. ,УК-8
 • спец. МИО, МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС –    20.09.2018г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч., УК-8
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – писмен на  26.09. 2018г /устен 27.09.2018г –  8 .30  в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-   1470
 • РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК – писмен на 18.09.2018г/устен 19.09.2018г    –    8. 30, УК-1, катедра Чужди езици – 1470

 

 • Срок за предаването на готовите дипломни работи  от  20.08.2018 г. до 31.08.2018г
  За получаване на рецензии след 10.09.2018 г.
 • * дипломните работи се предават с молба заверена от учебен отдел , на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск/.

Декларация за авторство на дипломна работа – DOC

Декларация за авторство на дипломна работа – PDF

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather