Дати за държавни изпити

 

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ
04.02– 22.02.2019г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

 

 • спец. ФИНАНСИ    –  21.02.2019г    писмен изпит от 9.00 ч.  , защита на дипломни работи от 9.30,   УК-8                      
 • спец. ТУРИЗЪМ –   13.02.2019г    писмен изпит от 10.00ч  защита на дипломни работи  от 10.30ч , УК-8
 • спец. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – 22.02. 2019г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30ч. ,УК-8
 • спец. МАРКЕТИНГ – 22.02.2019г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 12.30 ч., УК-8
 • спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА  – 20.02.2019г. писмен изпит от 10.00ч , защита на дипломни работи от 11.00 ч., УК-8
 • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  и  Счетоводно-финансов мениджмънт – 22.02.2019г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч. ,УК-8
 • спец. МИО, МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС –  20.02.2019г   писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч., УК-8
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – писмен изпит на 11.02.2019г /устен -12.02. от  8 .30  в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-   1470
 • РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК – писмен и устен изпит на 15.02.2019г –    8. 30, УК-1, катедра Чужди езици – 1470

 

 • Срок за предаването на готовите дипломни работи  от  07.01.2019 г. до 18.01.2019г
  За получаване на рецензии след 05.02.2019 г.
 • * дипломните работи се предават с молба заверена от учебен отдел , на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск/.

 

Декларация за авторство на дипломна работа – PDF
Декларация за авторство на дипломна работа – Word

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather