Дати за държавни изпити | Стопански факултет

Дати за държавни изпити

Последна актуализация: 23.08.2017, 12:20

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ
14.09– 29.09.2017 г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

• спец. ФИНАНСИ – 21.09.2017 г. от 9.00 ч.
• спец. ТУРИЗЪМ – 21.09.2017г от 10.00ч
• спец. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – 20.09.2017г от 9.00ч.
• спец. МАРКЕТИНГ – 27.09.2017г  – писмен държавен изпит от 9.00 ч., защита на дипломна работа от 12.00 ч.
• спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА и спец. СОЦИОИКОНОМИКА – 27.09.2017г от 11.00 ч.
• спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ и Счетоводно-финансов мениджмънт – 15.09.2017 г. от 9.00 ч.
• спец. МИО, МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС – 28.09.2017г от 9.00ч.
• АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 25.09.2017г. в УК-1 , катедра Чужди езици
• РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК – 18.09. 2017г., УК-1, катедра Чужди езици

Срок за предаването на готовите дипломни работи от 22.08. до 01.09.2017 г.
За получаване на рецензии след 15.09.2017 г.
* дипломните работи се предават на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск/.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck