Дати за държавни изпити

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ
05.02– 23.02.2018г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

 

  • спец. ФИНАНСИ –    22.02.2018   от 9.00 ч.    УК-8                      
  • спец. ТУРИЗЪМ –    13.02.2018      от 10.00ч   УК-8
  • спец. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ –   12.02.2018  от 9.00ч. УК-8
  • спец. МАРКЕТИНГ –   09.02.2018    от 9.00 ч. УК-8
  • спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА –    22.02.2018  от 13.00 ч.
  • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  и  Счетоводно-финансов мениджмънт –   16.02.2018   от 9.00 ч. УК-8
  • спец. МИО, МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС –     15.02.2018    от 9.00ч. УК-8
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  05.02.2018   –  8 .30  в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-   1470
  • РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК –     12.02.2018-    8. 30, УК-1, катедра Чужди езици – 1470

Срок за предаването на готовите дипломни работи от 08. 01 до  12.01.2018 г.
За получаване на рецензии след 05.02.2018 г.

* дипломните работи се предават на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск/.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather