Дати за държавни изпити

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ
09.09– 20.09.2019г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

 

 • спец. ФИНАНСИ    – 20.09.2019г писмен изпит от 9.00 ч.  , защита на дипломни работи от  9.30 ч. в УК-8                      
 • спец. ТУРИЗЪМ –   12.09.2019г   писмен изпит от 10.00ч  защита на дипломни работи  от 10.30ч , УК-8
 • спец. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – 17.09. 2019г  писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи „бакалавър“ от 13.00ч. , „магистър“ от 14.00 ч. ,УК-8
 • спец. МАРКЕТИНГ – 20.09.2019г  писмен изпит от 9.30ч , защита на дипломни работи „бакалавър“ от 13.00 ч., „магистър“ от 14.00 ч.в  УК-8
 • спец.ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА  -17. 09. 2019г писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч., УК-8
 • спец. ЛОГИСТИКА – 17.09.2019г  защита на дипломни работи от 11.30 ч., УК-8
 • спец. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ  и  Счетоводно-финансов мениджмънт –10.09.2019г  писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 9.30 ч. ,УК-8
 • спец. МИО, МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС –  20.09.2019г   писмен изпит от 9.00ч , защита на дипломни работи от 15.00 ч., УК-8
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – писмен изпит на 10.09. 2019г /устен  11.09.2019г  от                     8 .30  в  УК-1 ,  катедра Чужди езици-   1470
 • РУСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК – писмен и устен изпит на 16.09.2019г – от        8. 30ч. УК-1, катедра Чужди езици-   1470

 

 • Срок за предаването на готовите дипломни работи  от 26.08. 2019г  до   02.09.2019 г. (за Счетоводство и контрол и Счетоводно-финансов мениджмънт до 29.08.2019г)
  За получаване на рецензии след 09.09.2019 г. (за Счетоводство и контрол и Счетоводно-финансов мениджмънт след 04.09.2019г)
 • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
 • * дипломните работи се предават с молба заверена от учебен отдел , на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather