Съобщения | Стопански факултет

Archives

График за ДППИ – 2017 година Понeделник – 06.11.2017 – сутрин                                3 час /9.10-9.50/ – 12 клас –  Предприемачество – Базов учител – Нина Гърнева– V СУ Ани Атанасова – ПП444 Сряда – 22.11.2017 – сутрин 3 час /9.10-9.50/- 12 клас – Маркетинг и реклама– Базов учител – Нина Гърнева – V СУ Филип Иванов- […]

07.11.2017

Защитата на Преддипломния стаж по финанси при гл. ас. д-р Иван Тодоров ще се проведе на 18.01.2018 г. за Първа група и на 01.02.2018 г. за Втора група от 13 часа в Кабинет 8327. Всички изискуеми документи по Инструкцията за стажа трябва да бъдат изпратени на email: ivank.todorov@swu.bg като прикачени файлове, а не като споделени […]

06.11.2017

Покана за участие в Студентска и докторантска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“ – 29.11.2017 г. от 11.30 часа, УК 8 зала 337 Ежегодно през месец ноември студенти и докторанти от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” под ръководството на своите преподаватели и научни ръководители участват в провежданата от катедра “Мениджмънт и маркетинг” Студентска  […]

27.10.2017

      Регистрационен формуляр   by

16.10.2017

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck