Съобщения | Стопански факултет

Archives

В ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ КРЪСТЬО ПЕТКОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ  ОТ 1990 ДО 1997 Г. КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ УЧРЕДЯВА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА НЕГОВО ИМЕ 1.Решението за учредяване на стипендията е прието от Координационния съвет на КНСБ на заседание от 02.06.2017 год., с Протокол № 1/02.06.2017 г. 2.Съучредители на стипендията […]

16.09.2017

Дипломираните студенти през м. февруари 2017 г. следва да се явят в УК №8 за подпис на дипломите в Учебен отдел в периода от 25 септември до 6 октомври 2017 г. by

13.09.2017

СТУДЕНТИТЕ ОТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ,КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ  ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТЯТ СЕМЕСТРИАЛНАТА  ТАКСА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ.2017/2018Г НАЙ-КЪСНО ДО 26.09.2017Г./НЕПЛАТИЛИТЕ ДО ТАЗИ ДАТА ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕКЪСВАНЕ/   by

07.09.2017

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck