Покана за набиране на участници в обучение на БТПП за онлайн експортни дейности

Станете експерт по онлайн експортни дейности – БТПП набира участници в пилотно обучение за нова професия Обща информация за пилотното обучение по проект DiVET Износът е основен източник на растеж и работни места за ЕС. В днешно време, все по-голям … Прочетете повече

Списък на приетите за обучение в ОКС „Магистър“

Срок за записване: от 17 февруари 2020 г. до 21 февруари 2020 г. (само в делнични дни) Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел Документи за записване: Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация … Прочетете повече

Програма „Турски стипендии“

На 17.01.2020 г. от 10.30 ч. в Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" представители на турското посолство и Министерството на културата и туризма на Р.Турция ще представят програмата "Турски стипендии", която дава възможност на чуждестранни студенти и изследователи да получат … Прочетете повече

Конкурси за следните стипендии през учебната 2021 – 2022 г.

Конкурси за следните стипендии през учебната 2021 – 2022 г. • Стипендии „Фулбрайт“ за преподавателска мобилност и изследователска дейност (5 месеца) • Стипендии за развитие на гражданското общество (3 – 5 месеца) • Стипендии „Фулбрайт“ за магистърски и докторски програми … Прочетете повече

Във връзка с поправителната държавна изпитна сесия в периода 03.02– 21.02.2020г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

Следва: Срок за предаването на готовите дипломни работи   до  17.01. 2020г  до   За получаване на рецензии след 01.02.2020 г. При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си … Прочетете повече