Уважаеми новозаписани студенти магистри

В изпълнение на Заповед 2191 от 28-10-2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и в изпълнение на Заповедта на Министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г.за преустановяване на присъствените учебни занимания в Югозападния Университет „Неофит Рилски“, … Прочетете повече

На вниманитето на студентите от ОКС „Магистър“

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, учебните занятия за студентите от ОКС „Магистър“, първи курс ,  всички    специалности  ще бъдат он-лайн  в периода 05.11. – 23.11. 2020 г., съгласно изготвени разписи за първи семестър. Списък по специалности с e-mail-и на преподаватели по дисциплини … Прочетете повече

Записване за студенти в ОКС „Магистър“ от 03 до 06 ноември 2020 г.

Записване за студенти в ОКС „Магистър“ от 03 до 06 ноември 2020 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел , Учебен корпус №8, ул. Иван Михайлов 60. Документи за записване: Комплект документи за записване … Прочетете повече

Преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ участваха в престижна международна конференция

Над 20 преподаватели от Стопанския факултет и Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ взеха участие в 20-тото издание на Международната научна конференция „Глобализацията и нейните социо-икономически последици: (The 20th International Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences), организирана от Университета в … Прочетете повече

Във връзка с удължената епидемиологична обстановка

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, Във връзка с удължената епидемиологична обстановка съгласно заповед РД-01-572/07.10.2020г на министерството на здравеопазването, решение на Факултетен съвет на Стопански факултет от 14.10.2020г  и заповед № 228/15.10.2020г. на Декана на Стопански факултет , с цел ограничаване опасността от разпространение … Прочетете повече

Списък на приетите за обучение в ОКС „Магистър“

Записване за студенти от 16 октомври 2020 г. до 23 октомври 2020 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел , Учебен корпус №8, ул. Иван Михайлов 60. Документи за записване: Комплект документи за записване … Прочетете повече

График за провеждане на държавен практико-приложен изпит

V СУ „Георги Измирлиев“   -базов учител   Галя Владимирова – 0896 84 84 14 ПОНЕДЕЛНИК   12.10.2020 3. 12 а Маркетинг – 5. 11 а Предприемачество и кариерно развитие 6. 10 а Въвдение в предприемачеството    ВТОРНИК   13.10.2020 4. 10 а Счетоводство … Прочетете повече

Приетите в следдипломна квалификация „Здравен мениджмънт“ за учебната 2020 / 2021 г

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: Именник Бележка за платена семестриална такса / заплаща се в  офиса на Общинска банка  в УК – 1 или в  офиса на ул. „Тодор Александров“ № 23 в Благоевград/ Снимки – 4 бр. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ От 14.10.2020 … Прочетете повече

Безплатни студентски виртуални мобилности на английски език

Уважаеми студенти, Университетът FINIS TERRAE University е наш институционален партньор от Чили. Университетът предлага безплатни студентски виртуални мобилности на английски език. Периодът на провеждане на курсовете е март – юли 2021 г. Дисциплините, които ще се четат на английски език … Прочетете повече

Обучението на студентите от Стопанския факултет ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, редовно обучение

Обучението на студентите от Стопанския факултет образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, редовно обучение  ще започне на 01.10.2020г /четвъртък/ присъствено, съгласно утвърдения учебен разпис. В случай на усложняване на епидемичната обстановка ще се премине към онлайн обучение, за което студентите ще … Прочетете повече