Студентски и докторантски научни сесии

Студентска и докторантска научна сесия 29.11.2017 г.

Студентска и докторантска научна сесия 04.04.2017 г.
Студентска и докторантска научна сесия 04.04.2016 г.
Студентска и докторантска научна сесия 04.04.2015 г.
Студентска и докторантска научна сесия 04.04.2014 г.
Студентска и докторантска научна сесия 04.04.2013 г.
Програма за провеждане на студентска научна конференция 06.12.2011 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 06.12.2011 Г.

Име и фамилия

Специалност, курс

Тема на презентацията, есето, изследването

1.

Бадим Молаахмедов
Димитър Чангов
Елена Янкова
Ивелина Лилкина

Финанси ІІІ курс

 „Финансови посредници“

 

2.

Борис  Гълъбов
Венцислав Иванов
Васил Стефанов
Виктор Цонев

 

Финанси ІV курс

Финансов надзор

3.

3.  Зарифка Ахмед Реджеп.

Счетоводство и контрол 3 курс

Причини и възможни последици от движението „Окупирай Уолстрийт“ .

4.

Петя Мутафчийска

Счетоводство и контрол ІІІ курс.

.Аргументи за или против въвеждане на еврото в България
Прогноза за бъдещето на Централната банка като институция

5.

Калин Христов

Финанси –ІІІ курс

 „Търговия със Сребро“

 

6.

Антония Таинова – 0810012 ,
Лилия Теофилова – 0810058 ,
Даниела Станкова -0810052.

Финанси ІV курс

 „Зона на долара “ .

7.

Антония Симеонова

Счетоводство и контрол, III курс.

Световната криза – икономическа, финансова
Промените в семейния бюджет, в резултат от кризата в България
Младият специалист на бъдещето

8.

Михаела Мицова
 Катя Рибарска
Таня Христова
Богомила Попова
Божурка Янева
Иванка Ризова
Катя Рибарска

 

Финанси ІІІ курс

 Разбиране и използване на паричните потоци

9.

Кристина Кирилова
Илиана Андреева
Ивайла Иванова

 

 

 Парични пазари

10.

Михаела Вакрилова
Веселина Тонева

Финанси ІІІ курс

Нарастване на финансовия капитал

11.

Анелия Шопова
Кристина Михтарска

 

Сделки на борсовия пазар

12.

Биляна Дамянова
Мирослава Зекирска

 

Разбирането и използването на показателите за  покритие на лихвените равнища

13.

Елена Филатова
Мая Гергьовска
Нели Димитрова
Марияна Гавазка

 

Промяна на стойността на парите във времето

14.

 Анелия Маринкова
Зейнеп Мустафова
Кристина Златкова
Петя Филипова
Атанася Лукова

Финанси ІV курс

Зоната на  долара

15.

Мария Янчовичина
Десислава Стоянова
Димитър Велев
Десислава  Гогулева
 Христина Андонова
Кристина Попова
Петя Теовска

Финанси ІV курс

 СТО – създаване, цели и предизвикателства

16.

Татяна Ивайлова

Финанси ІV курс

Обкръжаващата среда и безработицата

17.

 Красимир Божинов

Финанси ІV курс

Есе

18.

Десислава Гаврилова
Зайде Мулаабдиева
Борислава Ниницова
Ивета Иванова

 Финанси ІV курс

 Еврозоната

19.

 Десислава Тронова
Арифея Юрукова

 

Финанси ІV курс

 Есе

 

20.

Цветелина Николова – 0810017
Спаска Лулейска      – 0810018
Милена Влахова       – 0810020
Анелия Кацарска      – 0810029
Марио Янакиев          – 0810022
Славина Божилова    -0810027

Финанси ІV курс

 Глобализация и инфлация

21.

 Анка Шумантова

Финанси ІV курс

Есе

22.

Даниела Станкова
Лилия Теофилова
Антония Таинова

Финанси ІV курс

Бретън Уудс

 

23.

Александър Паскалов
Костадин Петров
Сергей Кайряк

 

Финанси ІV курс

Глобализация

24.

 Теодора Смилянова

Туризъм

Най-добрите хотели в света

25.

Фатме Марчева
Фатме Казалиева
Адиле Къп

Финанси ІV курс

Валутната зона на франка

26.

Симона Стоименова

Финанси ІV курс

Базелско споразумение за капиталова адекватност

27.

Десислава Къпсъзова
Ива Бачева
Надя Марчева
Мартина Делиниколова

Финанси ІV курс

Глобализация и инфлация

28.

Нели Бациева
Ангелина Карликова

Счетоводство и контрол ІІІ курс

Защо печатането на пари  понякога е изгодно за централните банки

29.

  Албена Георгиева
 Красимира Войводова
 Мария Карпузова

Счетоводство и контрол ІІІ курс

Иконометрично  изследване с регресионен анализ  върху приходите от премии  и обезщетения в застрахователна компания

30.

Илияна Георгиева

 

 

31.

    Атидже Бикова
Самира Джинсова
Силвия Хаджиева

 

Счетоводство и контрол ІІІ курс

Ислямските банки

32.

 София Бисеркова
Мария Бисеркова
Владимир Лучков

Счетоводство и контрол ІІІ курс

Големите  фалити на банки в резултат на  финансовата криза

33.

 Виолета Иванова Шимова

 

Електронни пари, електронно банкиране – настояще и бъдеще

34.

Радостина Илиева

Счетоводство и контрол ІІІ курс

Аргументи „за” и аргументи „против” въвеждането на еврото в България

35.

      Виктория Велева

 

Същност и значение на финансово-стопанския анализ

36.

Ава Хасан фак.№ 0980106
Йорданка Стоименова фак.№ 0980118
Янна Андреева фак.№ 0980103
 

ФинансиІІІ курс

Парични пазари

37.

Татяна Василева

Финанси ІV курс

Есе – Безработица и околна среда

38.

Лилия Куршумова

Счетоводство и контрол ІІІ курс

За и против въвеждането на еврото в България

39.

Елена Иванова Славчевска; Факултетен номер: 0980157
Катерина Николаева Накова; Факултетен номер: 0980158

 

 

Златото и ролята му в съвременната световна валутно-финансова система“,

40.

Емилия Дрикова, Айтен Доленска и Айше Шольова

Финанси ІІІ  курс

Държавни инвестиционни фондове

41.

 Виолета Дереджиева

Финанси ІV курс

Ислямските  капиталов пазари

42.

Елена  Костадинова

ІV курс Стопанско управление

 

43.

Десислава Секиранова

 

 

44.

Анка Шумантова
Магдалена Шумарова
Магдалина Шопова
Юсеин Семерджи

Финанси ІV курс

Зона на японската йена

45.

Васил Василев
Румен Данчев
Борислав Иванов
Даниел Антонов

 

Финанси ІV курс

Финансов надзор на Европейския съюз

46.

Мая Георгьовска 0980034 
Нели Димитрова 0980033
Мариян Гавазки 0980044
Борислав Сюнетчиев 
Елена Филатова

Финанси, ІІІ курс

Промяна на стойността  на парите във времето

47.

Калоян Маноилов

Финанси ІV курс

Коефициент на лихвено покритие

48.

Росица Миланова

ІVк., Маркетинг

Анализ на дълготрайните активи на примера на фирма „Транс Юг”

49.

Елена Николова

ІVк., Маркетинг

Характерни особености на иновативните организации

50.

Валерия Николова
Методи Огнянов
Николай Иванов

 

ІVк., Маркетинг

Логистика на примера на верига магазини „Кауфланд”

51

Полина Николова
Величка Манасиева

 

ІVк., Маркетинг

Физическа дистрибуция

52.

Зоя Илиева
Виктория Григорова

 

ІVк., Маркетинг

Процеси на вземане на решения от страна на потребителите

53.

Десислава Капитанска
Надя Капитанска

 

ІVк., Маркетинг,

ІІІ к.

Предпоставки за реализация на студентите в България след завършване на висшето им образование

54.

Десислава Секиранова
Диана Александрова

 

ІVк., Стопанско управление

Анализ на изменението на показателите на БВП, инфлация и нетен експорт и връзките между тях в периода 1990-2010г.

55.

Илиян Дойчинов

ІVк., Стопанско управление

Анализ на стопанската дейност на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД

56.

Мария Ценова
Мария Софкина
Калинка Тичева

 

ІVк., Стопанско управление

Рекламна политика на фирма AVON

60..

Александър Бошнаков
Маргарита Стефанова

 

ІІІ к., Маркетинг

Маркетингова политика и физическа дистрибуция на „Сони България”

61.

Мартин Любенов
Тоника Качулева

 

ІІІ к., Маркетинг

Дейности на физическата дистрибуция

62.

Адрияна Пешич
Стела Катранджиева
Ясмина Стоилкова
Христина Стефановска

 

ІV к., Маркетинг

Управление на персонала, подбор, набиране, обучение и заплащане на персонала по продажбите

63.

Цветелина Карабельова
Зоя Малинова
Мария Малинова

 

ІV к., Маркетинг

Етика и проблеми при продаването

14.

Виктория Велева

ІV к., Маркетинг

Същност и значение на финансово-стопанския анализ

Презентации: Conference 06.12.2011.zip 

 

 

 

Програма за провеждане на студентска научна сесия 29.05.2006 г.

УПРАВЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

1230 –1245 – Откриване на сесията от проф. д-р Рая Мадгерова – директор на центъра за научни изследвания и квалификация при Стопанския факултет
1245 – 1700 – провеждане на сесията в следния ред:

 1. Валерия Христова – ІV курс спец. “Стопанско управление” – тема: Изследване и анализ на състоянието на процеса по възпитание, обучение и образование в предприемачеството в средните професионални училища в България
 2. Костадинка Маркова – ІV курс спец. “Стопанско управление” – тема: Фирмена култура – условие за успешна предприемаческа дейност
 3. Лора Генова –ІV курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Условия за развитие на предприемаческата дейност
 4. Полина Александрова – ІV курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Условия и предпоставки за развитие на предприемачеството и малкия бизнес в България
 5. Маргарита Ангелова – ІІІ курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Предприемачът като откривател и външни рискове за предприемаческата дейност
 6. Ирина Сотирова – ІV курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Рискове и проблеми за предприемаческа дейност в България
 7. Иво Борисов – ІV курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Стратегия за развитие и банково финансиране на малки и средни предприятия
 8. Радка Сивенова – ІV курс спец. “Счетоводство и контрол”– тема на доклада : Фактори за повишаване на конкурентната способност на малкия предприемачески бизнес в сферата на туризма
 9. Здравка Соколова – ІV курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Предприемачеството в сферата на високите технологии – условия и предпоставки за развитие
 10. Илиана Милчева – ІV курс спец. “Стопанско управление”- тема на доклада: стратегическо развитие на предприемаческия бизнес
 11. Кристина Кънева, Цветелина Дойнова, Атанас Тодоров –ІІІ курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Превенция, лечение и проблеми онкоболните в България
 12. Силвия Щерева, Милена Пидова, Цветелина Йомова – ІІІ курс спец. “Счетоводство и контрол” – тема на доклада: Социална защита на лица с физически, умствени и сензорни увреждания
 13. Светослава Дрянкова, Ваня Алексова, Георги Хаджиславчев – ІІІ курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Социална интеграция на болните от СПИН
 14. Елена Гемкова – ІІ курс спец. “Маркетинг” – тема на доклада: новото явление “Партизански маркетинг”
 15. Антония Наплатанова – ІІ курс спец. “Счетоводство и контрол” – тема на доклада: Нестандартната реклама в Интернет – предизвикателство за рекламистите

 1430-1645 – Изводи и обобщения  – проф. д-р Рая Мадгерова
1645-1700 – Закриване на сесията – проф. д-р Рая Мадгерова 

 
Програма за провеждане на студентска научна сесия 18.05.2005 г.

УПРАВЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

1330 –1345 – Откриване на сесията от проф. д-р Васил Пехливанов – ръководител на катедра “Мениджмънт и маркетинг”
1345 – 1730 – провеждане на сесията в следния ред:

 1. Елена Иванова –ІV курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Предпоставки за развитие на предприемачеството и малкия бизнес в България
 2. Таня Калоянова – ІV курс спец. “Стопанско управление” – тема: Професионалната и управленска квалификация – условие за висока ефективност на предприемаческия бизнес
 3. Антоанета Димитрова –ІV курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Фактори за повишаване конкурентната способност на малкия предприемачески бизнес
 4. Гергана Витанова – ІV курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Българското предприемачество и малкият бизнес на прага на Европа
 5. Десислава Кадийска – ІІІ курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Роля и значение на помощните и консултативните мрежи на Европейския съюз за развитие на българското предприемачество
 6. Михаела Евлогиева – ІІІ курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Предприемаческият бизнес и глобализацията на икономиката
 7. Елица Галчева – ІІІ курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Рискове за предприемаческата дейност
 8. Борислав Цветанов – ІІІ курс спец. “Счетоводство и контрол”– тема на доклада : Програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания
 9. Иво Борисов, Лора Генова, Исталиана Шатева – ІІІ курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Мултиетническата карта на България. Етностратификация.
 10. Радка Сивенова, Здравка Соколова, Маргарита Ангелова – ІІІ курс спец. “Стопанско управление”- тема на доклада: Социално осигуряване – основни понятия,структура, форми и тенденции
 11. Яна Голушева –ІІІ курс спец. “Счетоводство и контрол” – тема на доклада: Социална политика в областта на образованието
 12. Белгин Иляз, Катерина Мицева – ІІІ курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Инвестиране в младежта като социален капитал на България. Стратегия за национална младежка политика за периода 2003-2007 г.
 13. Валентин Асенов – ІІ курс спец. “Стопанско управление” – тема на доклада: Проекти по предсъединителни програми на ЕС и участие на младите хора в тях
 14. Силвия Ханджийска, Ивелина Бабаколова, Веселка Кирилова, Кристина Николова – ІІІ курс спец. “Финанси” – тема на доклада: Социална адаптация на освободените от местата за лишаване от свобода
 15. Мария Караманова, Вероника Манчева, Ивайло Ников – ІІІ курс спец. “Счетоводство и контрол” – тема на доклада: Социална сигурност и защита на децата
 16. Наталия Николова, Таня Николова, Васил Минчев – ІІІ курс спец. “Финанси” – тема на доклада: Социална адаптация на освободените военнослужещи
 17. Силвия Яновска, Ивелина Ризова – ІІІ курс спец. “Финанси” – тема на доклада:  Социална адаптация на рисковите групи

1730-1745 – Изводи и обобщения  – проф. д-р Рая Мадгерова
1745.1750 – Закриване на сесията – проф. д-р Рая Мадгерова

 „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“
файл формат размер
students_session_2005-2006 pdf_icon Adobe Reader 1.57 MB

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather