Приемно време на преподавателите

ПреподавателДен Час
/от - до/
Кабинет
Проф.д-р Ганчо Ганчевсряда
четвъртък
09.30 - 11.15 часа
15.30 - 17.15 часа
8322
Доц.д-р Камелия Савовавторник
петък
петък
16.30 - 18.15 часа
10.30 - 11.15 часа
16.30 - 17.15 часа
8331
Доц.д-р Десислава Стоиловавторник
сряда
12.30 - 14.15 часа
13.30 - 15.15 часа
8327
Доц.д-р Елена Ставровасряда
четвъртък
13.30 - 15.15 часа
16.30 - 18.15 часа
8322
Доц.д-р Владимир Ценковсряда
четвъртък
13.30 - 15.15 часа
13.30 - 15.15 часа
8322
Доц.д-р Иван Тодороввторник
сряда
15.30 - 17.15 часа
15.30 - 17.15 часа
8327
Гл.ас.д-р Стоян Танчевпонеделник
вторник
9.30 - 11.15 часа
9.30 - 11.15 часа
8322
Гл.ас.д-р Ани Стойковавторник
сряда
16.30 - 18.15 часа
16.30 - 18.15 часа
8332
Ас.д-р Николай Патоновчетвъртък
петък
13.30 - 16.15 часа
10.30 - 11.15 часа
8327
Гл. ас.д-р Мария Паскалевавторник
четвъртък
11.30 - 13.15 часа
11.30 - 13.15 часа
8332
Ас. д-р Радка Андасаровасряда9.30 - 11.15 часа
Гл. ас.д-р Миглена Тренчевавторник
сряда
16.30 - 18.15 часа
9.30 - 11.15 часа
8334
Ас.д-р Калина Дуровавторник
четвъртък
10.30 - 12.15 часа
16.30 - 18.15 часа
8327
Проф.д-р Рая Мадгеровавторник09.30 - 11.15 часа8320
Доц.д-р Кирил Палешутскивторник
вторник
сряда
13.30 - 14.15 часа
16.15 - 17.15 часа
13.30 - 15.15 часа
8318
Проф.д-р Милена Филиповавторник
сряда
12.30 - 14.15 часа
13.30 - 15.15 часа
8318
Доц.д-р Райна Димитровапонеделник
четвъртък
12.30 - 14.15 часа
11.30 - 13.15 часа
8306
Доц.д-р Вяра Кюровапонеделник
сряда
13.30 - 14.15 часа
13.30 - 16.15 часа
8320
Доц.д-р Мариана Ушевавторник
сряда
13.30 - 14.15 часа
12.30 - 15.15 часа
8306
Гл.ас.д-р Динка Златевавторник
сряда
14.30 - 16.15 часа
13.30 - 15.15 часа
8330
Гл.ас.д-р Диляна Яневачетвъртък
петък
12.30 - 14.15 часа
15.30 - 17.15 часа
8320
Гл.ас.д-р Ани Атанасовачетвъртък
четвъртък
петък
9.30 - 10.15 часа
12.30 - 13.15 часа
12.30 - 14.15 часа
8330
Гл.ас.д-р Деница Богданскасряда
четвъртък
10.30 - 12.15 часа
10.30 - 12.15 часа
8330
Гл.ас.д-р Виктория Калайджиевапонеделник
четвъртък
16.30 - 18.15 часа
16.30 - 18.15 часа
8330
Проф.д-р Преслав Димитровсряда
четвъртък
13.00 - 15.00 часа
10.30 - 12.15 часа
8311
Проф. д-р Мария Станковавторник
сряда
12.30 - 14.15 часа
13.30 - 15.15 часа
8318
Доц.д-р Илинка Терзийскачетвъртък
петък
12.30 - 14.15 часа
10.30 - 12.15 часа
8320
Доц.д-р Гергана Ангеловавторник
сряда
11.30 - 13.15 часа
13.30 - 15.15 часа
8334
Доц.д-р Теодора Киряковачетвъртък
петък
16.30 - 18.15 часа
13.30 - 15.15 часа
8332
Гл.ас.д-р Любомира Пинеловапонеделник
петък
16.30 - 18.15 часа
16.30 - 18.15 часа
8332
Гл.ас.д-р Руска Кръстевавторник
четвъртък
12.30 - 15.15 часа
12.30 - 13.15 часа
8318
Гл.ас.д-р Иванка Въсенскавторник
сряда
10.30 - 12.15 часа
10.30 - 12.15 часа
8332
Гл.ас.д-р София Мирчовавторник
четвъртък
10.30 - 12.15 часа
14.30 - 16.15 часа
8336А
проф. д-р Манол Рибовпетък15.30 - 17.15 часа8318
Проф.д-р Мария Кичевасряда
четвъртък
четвъртък
13.30 - 15.15 часа
13.30 - 14.15 часа
16.30 - 17.15 часа
8306
доц.д-р Теменужка Кароловапонеделник
понеделник
вторник
12.30 - 13.15 часа
17.30 - 18.15 часа
9.30 - 11.15 часа
8306
Гл.ас.д-р Петър Първановсряда
четвъртък
16.30 - 18.15 часа
16.30 - 18.15 часа
8306
Гл.ас.д-р Владислав Кръстеввторник
сряда
10.30 - 11.15 часа
9.30 - 12.15 часа
8306
Гл.ас.д-р Любов Ивановапонеделник
вторник
12.30 - 14.15 часа
11.30 - 13.15 часа
8333
Гл.ас.д-р Ирина Атанасовавторник
четвъртък
9.30 - 12.15 часа
15.30 - 16.15 часа
8334
Гл. ас.д-р Благовеста Коюнджийскапонеделник
вторник
16.30 - 18.15 часа
15.30 - 17.15 часа
8333
Ас.д-р Боряна Димитровапонеделник
вторник
12.30 - 13.15 часа
12.30 - 15.15 часа
8333
Ас.д-р Цветомир Цветковсряда
петък
17.30 - 18.15 часа
17.30 - 18.15 часа
8333
Пр.д-р Олга Костадиновасряда
петък
15.30 - 17.15 часа
11.30 - 13.15 часа
8336А
Ас. Надежда Петковасряда13.30 - 15.15 часа8306
доц. д-р Елена Биячевачетвъртък13.30 - 15.15 часа8306
доц. д-р Пламен Пъчевсряда
сряда
9.30 - 10.15 часа
13.30 - 14.15 часа
8204
доц. д-р Донка Ивановапетък15.30 - 17.15 часа8333
доц. д-р Акулина Стефановасряда11.30 - 13.15 часа4101
гл.ас.д-р Станка Ринковавторник14.30 - 16.15 часа8204
гл.ас.д-р Цветана Атипешевавторник
четвъртък
12.30 - 13.15 часа
12.30 - 13.15 часа
8334