Приемно време на преподавателите

Преподавател

e-mail

Ден

Час /от-до/

Кабинет

Катедра "Финанси и отчетност"

Проф. д-р Ганчо Ганчев

ganchev@swu.bg

четвъртък

13.30 – 15.15 часа

8322

Доц. д-р Камелия Савова

kameliq63@swu.bg

kameliq_sav@abv.bg

сряда

петък

11.30 – 13.15 часа

13.30 – 15.15 часа

8334

Доц. д-р Десислава Стоилова

dstoilova@swu.bg

dstoilova@abv.bg

понеделник

вторник

16.30 – 18.15 часа

17.30 – 19.15 часа

 8327

Доц. д-р Елена Ставрова

stavrova@swu.bg

helenastavrova@abv.bg

сряда

четвъртък

13.30 – 15.15 часа

13.30 – 15.15 часа

 8322

Доц. д-р Владимир Ценков

v.tsenkov@swu.bg

v.tsenkov@yahoo.com

четвъртък

петък

12.30 – 14.15 часа

15.30 – 17.15 часа

 8322

Доц. д-р Иван Тодоров

ivank.todorov@swu.bg

ivankt@mail.bg

вторник

сряда

12.30 – 13.15 часа

16.30 – 17.15 часа

13.30 – 15.15 часа

 8327

Доц. д-р Стоян Танчев

stoyan_tanchev@swu.bg

stoyan_tanchev@abv.bg

вторник

сряда

12.30 – 14.15 часа

13.30 – 15.15 часа

 8322

Гл. ас. д-р Ани Стойкова

ani_qankova_st@swu.bg

ani_qankova_st@abv.bg

 майчинство

 

 8332

Гл. ас. д-р Николай Патонов

patonec@swu.bg

patonec@mail.bg

четвъртък

петък

16.30 – 18.15 часа

11.30 – 13.15 часа

 8327

Гл. ас. д-р Мария Паскалева

mariyapaskaleva@swu.bg

m.gergova@abv.bg

 майчинство

 

 8322

Гл. ас.д-р Миглена Тренчева

megy_tr2001@swu.bg

megy_tr2001@yahoo.com

сряда

петък

11.30 – 13.15 часа

13.30 – 15.15 часа

8212 

8334

Гл. ас. д-р Калина Дурова

kalina_durova@swu.bg

kalina_durovaa@abv.bg

сряда

четвъртък

17.30 – 19.15 часа

10.30 – 12.15 часа

 8327

Хон.преп. Галя Владимирова

gery4@abv.bg

петък

13.30 – 15.15 часа

8322

Катедра "Мениджмънт и маркетинг"

Проф. д-р Милена Филипова

m.filipova@swu.bg

emili2000@abv.bg

вторник

сряда

8.30 – 10.15 часа

11.30 – 13.15 часа

 8318

Доц. д-р Райна Димитрова

rayna_dim@swu.bg

rayna_dim@abv.bg

понеделник

сряда

13.30 – 15.15 часа

14.30 – 16.15 часа

 8306

Доц. д-р Вяра Кюрова

vvasileva@swu.bg

verivasileva@abv.bg 

вторник

сряда

18.30 – 19.15 часа

8.30 – 9.15 часа

17.30 – 19.15 часа

 8320

Доц. д-р Мариана Ушева

m.usheva@swu.bg

dr.usheva@abv.bg

понеделник

вторник

17.30 – 19.15 часа

13.30 – 14.15 часа

 8306

Доц. д-р Динка Златева

didi210@swu.bg

didi210@abv.bg

вторник

четвъртък

9.30 – 11.15 часа

16.30 – 18.15 часа

 8330

Доц. д-р Диляна Янева

d_janeva@swu.bg

d_janeva@yahoo.com

четвъртък

петък

15.30 – 17.15 часа

16.30 – 18.15 часа

 8320

Гл. ас. д-р Деница Стефанова-Богданска

dbogdanska@swu.bg

d_stef@abv.bg

сряда

четвъртък

17.30 – 19.15 часа

15.30 – 17.15 часа

 8330

Гл. ас. д-р Виктория Калайджиева

vkalaydzhieva@swu.bg

viktoriq_kalaidjieva@abv.bg

сряда

четвъртък

8.30 – 9.15 часа

15.30 – 16.15 часа

8.30 – 9.15 часа

17.30 – 18.15 часа

 8333

Ас. д-р Радостина Юлева

r.yuleva@gmail.com

radostina_yuleva@swu.bg

понеделник

вторник

9.30 – 11.15 часа

10.30 – 12.15 часа

8330

Хон. преп. д-р Весела Серафимова

serafimova2016@swu.bg

serafimova2016@abv.bg

вторник

16.30 – 18.15 часа

 8330

Хон. преп. д-р Радослав Владов

radovladov@gmail.com

вторник

10.30 – 12.15 часа

 2304

Хон. преп. д-р Гергана Йочева

geryiocheva@abv.bg

понеделник

17.30 – 19.15 часа

 8318

Катедра "Туризъм"

Проф. д-р Преслав Димитров

preslav.dimitrov@swu.bg

preslav.dimitrov@mail.bg

сряда

четвъртък

15.30 – 17.15 часа

10.30 – 12.15 часа

 8311

Проф. д-р Мария Станкова

mstankova@swu.bg

mzlstan@yahoo.com

сряда

петък

13.30 – 15.15 часа

12.30 – 14.15 часа

 8318

Доц. д-р Илинка Терзийска

terziyska@swu.bg

lynnterziyska@gmail.com

четвъртък

петък

14.30 – 16.15 часа

13.30 – 15.15 часа

 8320

Доц. д-р Гергана Ангелова

gergana.angelova@swu.bg

angelovageri@abv.bg

вторник

четвъртък

13.30 – 15.15 часа

12.30 – 14.15 часа

 8334

Доц. д-р Теодора Кирякова

teodora.kiriakova@swu.bg

teodora_kiriakova@abv.bg

сряда

четвъртък

11.30 – 13.15 часа

16.30 – 18.15 часа

8332

Гл. ас. д-р Любомира Пинелова

lubomira_grachka@swu.bg

lubomira.pinelova1980@gmail.com

вторник

петък

15.30 – 17.15 часа

8.30 – 10.15 часа

8332

Гл. ас. д-р Руска Кръстева

roussi_bozkova4@swu.bg

roussi_bozkova4@yahoo.gr

вторник

четвъртък

8.30 – 9.15 часа

17.30 – 18.15 часа

12.30 – 13.15 часа

17.30 – 18.15 часа

8318

Гл. ас. д-р Иванка Въсенска

ivankav@swu.bg

ivankav@abv.bg

вторник

четвъртък

12.30 – 14.15 часа

12.30 – 14.15 часа

8332

Гл. ас. д-р София Мирчова

sophia_mirchova@swu.bg

sophia_mirchova@abv.bg

понеделник

сряда

9.30 – 11.15 часа

14.30 – 16.15 часа

8336А

Катедра "Икономика"

Проф. д-р Мария Кичева

mkicheva@swu.bg

maria_55@mail.bg

сряда

четвъртък

8.30 – 9.15 часа

13.30 – 15.15 часа

8.30 – 9.15 часа

8306

Доц. д-р Петър Първанов

petarparvanov@swu.bg

petarparvanov@gmail.com

сряда

четвъртък

13.30 – 15.15 часа

9.30 – 10.15 часа

13.30 – 14.15 часа

8306

Гл. ас. д-р Владислав Кръстев

vladislav_swu@law.swu.bg

vladislav_swu@abv.bg

четвъртък

петък

16.30 – 18.15 часа

13.30 – 15.15 часа

8306

Гл. ас. д-р Любов Иванова

ljubovivanova@swu.bg

lubovivanov@abv.bg

вторник

сряда

15.30 – 17.15 часа

11.30 – 12.15 часа

17.30 – 18.15 часа

8333

Гл. ас. д-р Ирина Атанасова

iatanasova@swu.bg

irina_atanasova@yahoo.com

понеделник

вторник

13.30 – 15.15 часа

8.30 – 10.15 часа

8334

Гл. ас. д-р Благовеста Коюнджийска

vesi_k@swu.bg

vesi_8808@abv.bg

четвъртък

петък

12.30 – 14.15 часа

17.30 – 19.15 часа

8333

Гл. ас. д-р Боряна Димитрова

b_dimi@swu.bg

bdimiblg12@gmail.com

понеделник

четвъртък

петък

13.30 – 14.15 часа

18.30 – 19.15 часа

18.30 – 19.15 часа

8.30 – 9.15 часа

8333

Преп. д-р Олга Костадинова

oKostadinova@swu.bg

olga_blag@abv.bg

четвъртък

петък

8.30 – 10.15 часа

16.30 – 18.15 часа

8336А

Ас. Надежда Петкова

nadya.petkova@swu.bg

nadya.petkova@abv.bg

четвъртък

17.30 – 19.15 часа

 8306

Доц. д-р Пламен Пъчев

plampuch@swu.bg

plamm2002@yahoo.com

четвъртък

8.30 – 9.15 часа

16.30 – 17.15 часа

8204