Мениджмънт и маркетинг > Стопански факултет - Югозападен университет | Стопански факултет

Мениджмънт и маркетинг

Последна актуализация: 20.04.2017, 12:16

 

Ръководител на катедрата:

доц. д-р Милена Филипова
кабинет 3306
тел. 073/88 53 85

Списъчен състав на катедрата:

проф. д-р Рая Мадгерова
доц. д-р Милена Филипова
доц. д-р Кирил Палешутски
доц. д-р Вяра Кюрова
доц. д-р Райна Димитрова
гл. ас. д-р Динка Златева
гл.ас.д-р Мариана Ушева
гл. ас. д-р Диляна Янева
ас. д-р Ани Атанасова
ас. д-р Деница Богданска
ас. д-р Виктория Калайджиева

Секретар на катедрата:

Наташа Боянова
кабинет: 3208
тел. 073/88 53 85 
e-mail: nnboyanova@swu.bg
 

 
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck