Научни сесии на катедриге

  • Икономика и право 2020
  • Икономика и право 2019
  • Научна сесия на катедра "Мениджмънт и маркетинг" на тема:  "Качеството на образованието по икономика и управление и съответствието му с потребностите на бизнеса"  април 2007 г.  
  • Научна сесия на катедра  "Финанси и отчетност" на тема: "Проблеми на нарастването на банковия кредит" – април 2007 г.