Научни сесии на катедриге

Икономика и право 2020

Икономика и право 2019

 

>> април 2007 г.  
Научна сесия на катедра "Мениджмънт и маркетинг" на тема:  "Качеството на образованието по икономика и управление и съответствието му с потребностите на бизнеса";

 

>> април 2007 г.

Научна сесия на катедра  "Финанси и отчетност" на тема: "Проблеми на нарастването на банковия кредит"