Научни сесии на катедриге > Стопански факултет - Югозападен университет | Стопански факултет

Научни сесии на катедриге

Последна актуализация: 27.06.2013, 07:28

 

 

>> април 2007 г.  
Научна сесия на катедра „Мениджмънт и маркетинг“ на тема:  „Качеството на образованието по икономика и управление и съответствието му с потребностите на бизнеса“;

 

>> април 2007 г.

Научна сесия на катедра  „Финанси и отчетност“ на тема: „Проблеми на нарастването на банковия кредит“

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck