Научни сесии на катедриге

 

 

>> април 2007 г.  
Научна сесия на катедра „Мениджмънт и маркетинг“ на тема:  „Качеството на образованието по икономика и управление и съответствието му с потребностите на бизнеса“;

 

>> април 2007 г.

Научна сесия на катедра  „Финанси и отчетност“ на тема: „Проблеми на нарастването на банковия кредит“