Оплаквания и похвали

Тук Вие можете да изразите Вашето мнение към преподавателския състав и административния персонал на Стопански факултет

 

Име и фамилия*

Вашият e-mail*

Курс*

Образователно-квалификационна степен*

Форма на обучение*

Специалност*

Относно*

Описание*

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather