Оплаквания и похвали > Стопански факултет - Югозападен университет | Стопански факултет

Оплаквания и похвали

Последна актуализация: 09.02.2016, 10:21

Тук Вие можете да изразите Вашето мнение към преподавателския състав и административния персонал на Стопански факултет

 

Име и фамилия*

Вашият e-mail*

Курс*

Образователно-квалификационна степен*

Форма на обучение*

Специалност*

Относно*

Описание*

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck