Курсови ръководители и групови отговорници | Стопански факултет

Курсови ръководители и групови отговорници

Последна актуализация: 05.05.2017, 15:24

ТЮТОРНА СИСТЕМА 

Използването на тюторната система у нас е сравнително нова и е сред малко познатите във висшето образование. В тюторната система е заложено участието на студентите в органите на управление на университета и в научно-изследователски дейности и проекти.

За курсов ръководител на академична група в ролята на тютор се избира преподавател от съответното професионално направление, в т.ч. хабилитиран или нехабилитиран, който подпомага студентите в процеса на тяхното обучение.

Функциите на тютора са насочени към установяване и формиране на  ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Той осъществява постоянна комуникация с тях, като им дава индивидуални и групови консултации, провежда активни срещи с груповия отговорник, дава съвети и помага за успешното усвояване на учебния материал. В процеса на подбор на избираемите дисциплини от студентите, тюторът разяснява съдържанието на дисциплините и ги запознава с кредитната система.

 

Курсови / тютори ръководители и групови отговорници за уч. 2016/2017 г.

Направление Икономика – I курс
курсов ръководител тютор: ас. Боряна Димитрова
групови отговорници:

 • Фатме Халилова Шехова
 • Антония Митова 
 • Кирилка Стоименова
 • Виктория Николаева Текерска
 • Шезие Садатинова Сариева
 • Магдалина Живкова Тупарова
 • Христомир Иванов Добрев

Направление Икономика – II курс
курсов ръководител тютор: д-р Петър Първанов
групови отговорници:

 • Боряна Илиева
 • Нина Илиева
 • Лия Тачева
 • Айтенче Джиналиева
 • Елизабета Заекова
 • Катерина Милушева

Специалност Счетоводство и контрол – III курс
курсов ръководител тютор ас. Миглена Тренчева
групов отговорник: 

 • Найле Чолак

Специалност Счетоводство и контрол – IV курс
курсов ръководител
тютор: 
ас. Ани Стоицова
групов отговорник: 

 • Живка Стефанова Цигова

Специалност Финанси – III курс
курсов ръководител
тютор
ас. д-р Стоян Танчев
групов отговорнин: 

 • Марио Евгениев Ангелов​

Специалност Финанси – IV курс
курсов ръководител тютор:
 ас. д-р Николай Патонов
групов отговорник:

 • Ваня Любомирова Янева​

Специалност Международен бизнес – I курс
курсов ръководител
тютор:
 ас. д-р Любов Иванова
групов отговорник: 

 • Пламен Цветанов Йотов​

Специалност МИО – II курс
курсов ръководител тютор: ас. д-р Любов Иванова
групов отговорник:

 • Михаела Емилова Николова​

Специалност МИО – III курс
курсов ръководител
тютор
ас. д-р Любов Иванова
групов отговорник:

 • Кристина Иванова Дякова​

Специалност МИО – IV курс
курсов ръководител
тютор:
 ас. д-р Любов Иванова
групов отговорник: 

 • Симона Симеонова Донева​

Икономика на публичната сфера – III курс
курсов ръководител
тютор
ас. Благовеста Коюнджийска
групов отговорник: 

 • Иванка Николова Бозданска​

Социоикономика – IV курс
курсов ръководител
тютор
ас. Благовеста Коюнджийска
групов отговорник: 

 • Ивона Емилова Миткова​

Специалност Маркетинг – III курс
курсов ръководител
тютор:
гл. ас. д-р Динка Златева
групов отговорник: 

 • Надежда Джолева​

Специалност Маркетинг – IV курс
курсов ръководител
тютор:
 гл. ас. д-р Динка Златева
групов отговорник: 

 • Анита Луджева​

Специалност Стопанско управление – I курс
курсов ръководител
тютор:
 ас. д-р Виктория Калайджиева
групов отговорник:

 • Милица Миткова​

Специалност Стопанско управление – II курс
курсов ръководител тютор: ас. д-р Деница Богданска
групов отговорник:

 • Айше Бикова​

Специалност Стопанско управление – III курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Диляна Янева
групов отговорник:

 • Биляна Пламенова Борисова​

Специалност Стопанско управление – IV курс
курсов ръководител тютор: доц. д-р Райна Димитрова
групов отговорник:

 • Цветелина Димитрова Панева

Специалност Туризъм . I курс
курсов ръководител тюторас. Мая Киткова
групови отговорници:

 • Стилян Тодев
 • Аница Мицовска

Специалност Туризъм – II курс
курсов ръководител тютор: доц. д-р Мария Станкова
групови отговорници:

 • Десислава Стоянова
 • Константин Загорчин

Специалност Туризъм – III курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Гергана Ангелова
групов отговорник: 

 •  Вероника Божидарова

Специалност Туризъм – IV курс
курсов ръководител тюторгл. ас. д-р Руска Кръстева
групов отговорник: 

 • Беатрис Бисерова Владимирова

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck