Курсови ръководители и групови отговорници

ТЮТОРНА СИСТЕМА 

Използването на тюторната система у нас е сравнително нова и е сред малко познатите във висшето образование. В тюторната система е заложено участието на студентите в органите на управление на университета и в научно-изследователски дейности и проекти.

За курсов ръководител на академична група в ролята на тютор се избира преподавател от съответното професионално направление, в т.ч. хабилитиран или нехабилитиран, който подпомага студентите в процеса на тяхното обучение.

Функциите на тютора са насочени към установяване и формиране на  ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Той осъществява постоянна комуникация с тях, като им дава индивидуални и групови консултации, провежда активни срещи с груповия отговорник, дава съвети и помага за успешното усвояване на учебния материал. В процеса на подбор на избираемите дисциплини от студентите, тюторът разяснява съдържанието на дисциплините и ги запознава с кредитната система.

Курсови / тютори ръководители и групови отговорници за уч. 2017/2018 г.

Направление Икономика – II курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Петър Първанов
групови отговорници:

 • първа група – Антония Митова
 • втора група – Виктория Петровска
 • трета група – Назми Стоянов
 • четвърта група – Магдалина Тупарова
 • пета група – Христомир Добрев

Специалност Счетоводство и контрол – I курс
курсов ръководител тютор:  ас. д-р Ани Стойкова
групов отговорник:

 • Елена Костадинова Николова

Специалност Счетоводство и контрол – III курс
курсов ръководител тютор:  ас. д-р Ани Стойкова
групов отговорник:

 • Христина Янева

Специалност Счетоводство и контрол – IV курс
курсов ръководител 
тютор: 
ас. Миглена Тренчева
групов отговорник: 

 • Найле Фаик Чолак

Специалност Финанси – I курс
курсов ръководител 
тютор
ас. д-р Стоян Танчев
групов отговорник: 

 • Петя Димитрова Димитрова

Специалност Финанси – III курс
курсов ръководител 
тютор
ас. д-р Стоян Танчев
групов отговорник: 

 • Джемиле Камбер Арнауд

Специалност Финанси – IV курс
курсов ръководител тютор:
 ас. д-р Николай Патонов
групов отговорник:

 • Марио Евгениев Ангелов​

Специалност Международен бизнес – I курс
курсов ръководител
тютор:
 гл. ас. д-р Любов Иванова
групов отговорник:

 • Йоана Василева

Специалност Международен бизнес – II курс

курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Любов Иванова
групов отговорник:

 • Светослав Димитров

Специалност Международен бизнес – III курс

курсов ръководител тютор: ас. д-р Ирина Атанасова
групов отговорник:

 • Михаела Никова

Специалност Международен бизнес – IV курс

курсов ръководител тютор: ас. д-р Ирина Атанасова
групов отговорник:

 • Геро Писков

Икономика на публичната сфера – I курс
курсов ръководител
тютор
ас. д-р Боряна Димитрова
групов отговорник:

 • Стефана Хаджийска

Икономика на публичната сфера – III курс
курсов ръководител
тютор
ас. д-р Боряна Димитрова
групов отговорник:

 • Галина Емилова

Икономика на публичната сфера – IV курс
курсов ръководител
тютор
 ас. Благовеста Коюнджийска
групов отговорник:

 • Иванка Бозданска

Специалност Маркетинг – I курс
курсов ръководител
тютор:
 гл. ас. д-р Виктория Калайджиева
групов отговорник:

 • Миглена Димитрова​

Специалност Маркетинг –  IV курс
курсов ръководител
тютор:
гл. ас. д-р Динка Златева
групов отговорник:

 • Надежда Джолева​

Специалност Бизнес мениджмънт и предприемачество – I курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Деница Богданска
групов отговорник:

 • Божидара Кузманова

Специалност Стопанско управление – II курс
курсов ръководител
тютор:
 ас. д-р Виктория Калайджиева
групов отговорник:

 • Милица Миткова​

Специалност Стопанско управление – III курс
курсов ръководител тютор: ас. д-р Деница Богданска
групов отговорник:

 • Айше Бикова​

Специалност Стопанско управление – IV курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Диляна Янева
групов отговорник:

 • Биляна Пламенова Борисова​

Специалност Туризъм . I курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Руска Кръстева
групови отговорници:

 • Диана Аршинкова

Специалност Туризъм – II курс
курсов ръководител тютор: ас. Мая Киткова
групови отговорници:

 • Мона Йорданова
 • Вайде Хамберова

Специалност Туризъм – III курс
курсов ръководител тютор: доц. д-р Мария Станкова
групов отговорник: 

 •  Константин Загорийн
 • Десислава Стоянова

Специалност Туризъм – IV курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Гергана Ангелова
групов отговорник: 

 • Велоника Божидарова

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather