Курсови ръководители и групови отговорници

ТЮТОРНА СИСТЕМА 

Използването на тюторната система у нас е сравнително нова и е сред малко познатите във висшето образование. В тюторната система е заложено участието на студентите в органите на управление на университета и в научно-изследователски дейности и проекти.

За курсов ръководител на академична група в ролята на тютор се избира преподавател от съответното професионално направление, в т.ч. хабилитиран или нехабилитиран, който подпомага студентите в процеса на тяхното обучение.

Функциите на тютора са насочени към установяване и формиране на  ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Той осъществява постоянна комуникация с тях, като им дава индивидуални и групови консултации, провежда активни срещи с груповия отговорник, дава съвети и помага за успешното усвояване на учебния материал. В процеса на подбор на избираемите дисциплини от студентите, тюторът разяснява съдържанието на дисциплините и ги запознава с кредитната система.

Курсови / тютори ръководители и групови отговорници за уч. 2020/2021 г.

Специалност, курсКурсов ръководителИмейлГрупов отговорникИмейл
Маркетинг – I курс - редовно обучение задочно обучениегл. ас. д-р Динка Златеваdidi210@abv.bg
didi210@swu.bg
Редовно обучение: Ива Георгиева Марковскаivencetu_90@abv.bg
Маркетинг – II курс – редовно обучениегл. ас. д-р Диляна Яневаd_janeva@yahoo.com
d_janeva@swu.bg
Валентин Валентинов Георгиев
Маркетинг – III курс – редовно обучениегл. ас. д-р Динка Златеваdidi210@abv.bg
didi210@swu.bg
Елена Желева Василева
Маркетинг – IV курс – редовно обучениегл. ас. д-р Виктория Калайджиеваviktoriq_kalaidjieva@abv.bg
vkalaydzhieva@swu.bg
Елизабета Ангелова Станоеваstanoevaelizabeta@dmail.com
Финанси – I курс – редовно обучениегл.ас.д-р Мария Паскалеваmariyapaskaleva@swu.bgДиана Андонова
Финанси - II курс – редовно и задочно обучениеас. д-р Калина Дуроваkalina_durovaa@abv.bg
kalina_durova@swu.bg
Ася Иванова Лещанска
Финанси – III курс – редовно обучениеас.д-р Николай Патоновpatonec@mail.bg
patonec@swu.bg
Йорданка Димитрова Стоянова
Финанси – IV курс – редовно обучениегл.ас. д-р Стоян Танчевstoyan_tanchev@abv.bg
saneto@swu.bg
Румяна Александрова Митоваruming_177@abv.bg
Счетоводство и контрол – I курс гл.ас.д-р Миглена Тренчеваmegy_tr2001@yahoo.com
megy_tr2001@swu.bg
Редовно обучение: Христина Кръстева Задочно обучение: Евелина Николова Божиловаeva_bojilova@abv.bg
Счетоводство и контрол – II курс ас.д-р Николай Патонов patonec@mail.bg
patonec@swu.bg
Редовно обучение: Цветослава Валентинова Яновска Задочно обучение: Валентина Георгиева Бойчеваvalboycheva@abv.bg
Счетоводство и контрол – III курс гл.ас.д-р Стоян Танчевstoyan_tanchev@abv.bg
saneto@swu.bg
Редовно обучение: Синем Кемал Фазли Задочно обучение: Дора Филипова Димитроваfilipova_62@abv.bg
Счетоводство и контрол – IV курс гл.ас. д-р Ани Стойкова ani_qankova_st@abv.bg
ani_qankova_st@swu.bg
Редовно обучение: Михаела Кристианова Трендафилова Задочно обучение: Магдалена Йорданова Модеваmihaela244@abv.bg
magim83@abv.bg
Икономика на публичната сфера – I курс - редовно обучение гл.ас. д-р Благовеста Коюнджийска vesi_8808@abv.bg
vesi_k@swu.bg
Диана Веселинска
Икономика на публичната сфера – II курс – редовно обучение гл. ас. д-р Петър Първановpetarparvanov@gmail.comГеорги Димитров Митов
Икономика на публичната сфера – III курс – редовно обучение ас. д-р Боряна Димитроваb_dimi@abv.bg
b_dimi@swu.b
София Стефанова Тулева
Икономика на публичната сфера – IV курс – редовно обучениe ас. д-р Боряна Димитроваb_dimi@abv.bg
b_dimi@swu.bg
Стефани Валентинова Хаджийска
Международен бизнес – I курс - редовно обучение гл.ас.д-р Ирина Атанасоваiatanasova@swu.bgНатали Васева
Международен бизнес – II курс - редовно обучение гл.ас.д-р Любов Ивановаlubovivanov@abv.bg
ljibovivanova@swu.bg
Мариета Емилова Василеваmarieta2000@abv.bg
Международен бизнес – III курс - редовно обучение гл.ас.д-р Владислав Кръстевvladislav_swu@abv.bg
vladislav_swu@law.swu.bg
Радослава Пламенова Митковаrad_piamenova99@abv.bg
Международен бизнес – IV курс - редовно обучение гл.ас.д-р Любов Ивановаlubovivanov@abv.bg
ljibovivanova@swu.bg
Джемиле Мустафа Ахмедdjemilemustafaahmed@abv.bg
Бизнес мениджмънт и предприемачество – I курс - редовно и задочно обучениегл.ас. д-р Виктория Калайджиеваvkalaydzhieva@swu.bgРедовно обучение: Джулия Пенева Задочно обучение: Валентина Ивайлова Чивиеваdjulip9@abv.bg
antoaneta.19@abv.bg
Бизнес мениджмънт и предприемачество – II курс - редовно и задочно обучение гл.ас. д-р Ани Атанасоваanny.atanasova@gmail.com
aniatanasova@swu.bg
Редовно обучение: Весела Иванова Задочно обучение: Габриела Трифонова Десподоваvesella_ivanova@abv.bg
gabi_0907@abv.bg
Бизнес мениджмънт и предприемачество – III курс - редовно и задочно обучение гл. ас. д-р Диляна Яневаd_janeva@yahoo.com
d_janeva@swu.bg
Редовно обучение: Анелия Тасева Задочно обучение: Александър Димитров Димитровmailto:aneliyataseva3@gmail.com
jd_dimitrov@yahoo.bg
Бизнес мениджмънт и предприемачество – IV курс - редовно и задочно обучениегл.ас. д-р Деница Богданскаd_stef@abv.bg
dbogdanska@swu.bg
Редовно обучение: Божидара Кузманова Задочно обучение: Веселина Иванова Гелеваbozhidara.k@abv.bg
veselina_geleva@abv.bg
Туризъм – I курс - редовно обучениегл.ас.д-р Любомира Гръчкаlubomira_grachka@mail.bg
lubomira_grachka@swu.bg
Кристина Копанароваkristina.kopanarova@abv.bg
Туризъм – II курс - редовно обучениегл.ас.д-р София Мирчоваsophia_mirchova@abv.bg
sophia_mirchova@swu.bg
Михаела Петроваmihaela99.2000@abv.bg
Туризъм – III курс - редовно обучениедоц.д-р Гергана Ангеловаangelovageri@abv.bg
gerian@swu.bg
Магдалина Шоповаmagdalina.shopova9@gmail.com
Туризъм – IV курс - редовно обучениегл.ас.д-р Руска Кръстеваroussi_bozkova4@swu.bgДиана Аршинковаdiana99arshinkova@abv.bg