Курсови ръководители и групови отговорници

ТЮТОРНА СИСТЕМА 

Използването на тюторната система у нас е сравнително нова и е сред малко познатите във висшето образование. В тюторната система е заложено участието на студентите в органите на управление на университета и в научно-изследователски дейности и проекти.

За курсов ръководител на академична група в ролята на тютор се избира преподавател от съответното професионално направление, в т.ч. хабилитиран или нехабилитиран, който подпомага студентите в процеса на тяхното обучение.

Функциите на тютора са насочени към установяване и формиране на  ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Той осъществява постоянна комуникация с тях, като им дава индивидуални и групови консултации, провежда активни срещи с груповия отговорник, дава съвети и помага за успешното усвояване на учебния материал. В процеса на подбор на избираемите дисциплини от студентите, тюторът разяснява съдържанието на дисциплините и ги запознава с кредитната система.

Курсови / тютори ръководители и групови отговорници за уч. 2019/2020 г.

Специалност / НаправлениеКурсов ръководител / тютор:Групов отговорник
Международен бизнес - I курсгл. ас. Любов Иванова
Международен бизнес - II курсгл. ас. д-р Владислав Кръсте
Международен бизнес - III курсгл. ас. Любов Иванова
Международен бизнес - IV курсгл. ас. д-р Ирина Атанасова
Обучение по професионално направление Икономика - II курсгл. ас. д-р Стоян Танчев
Счетоводство и контрол - I курсас. д-р Николай Патонов
Счетоводство и контрол - III курсгл. ас. д-р Ани Стойкова
Счетоводство и контрол - IV курсас. д-р Миглена Тренчева
Туризъм - I курсгл. ас. д-р София МирчоваМихаела Петрова, Росица Стоилкова
Туризъм - II курсоц. д-р Гергана АнгеловаМагдалина Шопова
Туризъм - III курсгл. ас. д-р Руска КръстеваДияна Аршинкова
Туризъм - IV курсгл. ас. д-р Любомира ГръчкаМариета Христова
Финанси - I курсас. д-р Калина Дурова
Финанси - III курсгл. ас..д-р Стоян Танчев
Финанси - IV курсас. д-р Мария Паскалева