Курсови ръководители и групови отговорници

ТЮТОРНА СИСТЕМА 

Използването на тюторната система у нас е сравнително нова и е сред малко познатите във висшето образование. В тюторната система е заложено участието на студентите в органите на управление на университета и в научно-изследователски дейности и проекти.

За курсов ръководител на академична група в ролята на тютор се избира преподавател от съответното професионално направление, в т.ч. хабилитиран или нехабилитиран, който подпомага студентите в процеса на тяхното обучение.

Функциите на тютора са насочени към установяване и формиране на  ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Той осъществява постоянна комуникация с тях, като им дава индивидуални и групови консултации, провежда активни срещи с груповия отговорник, дава съвети и помага за успешното усвояване на учебния материал. В процеса на подбор на избираемите дисциплини от студентите, тюторът разяснява съдържанието на дисциплините и ги запознава с кредитната система.

Курсови / тютори ръководители и групови отговорници за уч. 2019/2020 г.

Специалност Счетоводство и контрол – I курс
курсов ръководител тютор:  ас. д-р Николай Патонов

 •  

пециалност Счетоводство и контрол – II курс
курсов ръководител тютор:  гл. ас. д-р Стоян Танчев

 •  

пециалност Счетоводство и контрол – III курс
курсов ръководител тютор:  гл. ас. д-р Ани Стойкова
групов отговорник:

 •  

Специалност Счетоводство и контрол – IV курс
курсов ръководител 
тютор: 
ас. д-р Миглена Тренчева
групов отговорник: 

 •  

Специалност Финанси – I курс
курсов ръководител 
тютор
ас. д-р Калина Дурова
групов отговорник: 

 •  

Специалност Финанси – II курс
курсов ръководител 
тютор
гл. ас..д-р Стоян Танчев
групов отговорник: 

 •  

Специалност Финанси – III курс
курсов ръководител 
тютор
гл. ас..д-р Стоян Танчев
групов отговорник: 

 •  

Специалност Финанси – IV курс
курсов ръководител тютор:
  ас. д-р Мария Паскалева

 •  

Специалност Маркетинг – I курс
курсов ръководител
тютор:
 гл. ас. д-р Диляна Янева
групов отговорник:

 •   Бояна Димитрова

Специалност Маркетинг – III курс
курсов ръководител / тютор: гл. ас. д-р Виктория Калайджиева
групов отговорник:

 • Елизабета Станоева

Специалност Маркетинг –  IV курс
курсов ръководител
тютор:
гл. ас. д-р Динка Златева
групов отговорник:

Специалност Бизнес мениджмънт и предприемачествоI курс
курсов ръководител тютор:  гл.ас. д-р Ани Атанасова
групов отговорник:

 • Весела Иванова

Специалност Бизнес мениджмънт и предприемачествоII курс
курсов ръководител тютор:  гл. ас. д-р Диляна Янева
групов отговорник:

 • Лазарина Шопова

Специалност Бизнес мениджмънт и предприемачествоIII курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р Деница Богданска
групов отговорник:

 • Божидара Кузманова

Специалност Бизнес мениджмънт и предприемачество – IV курс
курсов ръководител /
 тютор: гл. ас. д-р Виктория Калайджиева
групов отговорник:

 • Милица Миткова

Специалност Туризъм . I курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р  София Мирчова
групови отговорници:

 • Михаела Петрова
 • Росица Стоилкова

Специалност Туризъм – II курс
курсов ръководител тютор: доц. д-р  Гергана Ангелова
групови отговорници:

 • Магдалина Шопова

Специалност Туризъм – III курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р  Руска Кръстева
групов отговорник: 

 •  Дияна Аршинкова

Специалност Туризъм – IV курс
курсов ръководител тютор: гл. ас. д-р  Любомира Гръчка
групов отговорник: 

 • Мариета Христова

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather