Курсови ръководители и групови отговорници

ТЮТОРНА СИСТЕМА 

Използването на тюторната система у нас е сравнително нова и е сред малко познатите във висшето образование. В тюторната система е заложено участието на студентите в органите на управление на университета и в научно-изследователски дейности и проекти.

За курсов ръководител на академична група в ролята на тютор се избира преподавател от съответното професионално направление, в т.ч. хабилитиран или нехабилитиран, който подпомага студентите в процеса на тяхното обучение.

Функциите на тютора са насочени към установяване и формиране на  ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Той осъществява постоянна комуникация с тях, като им дава индивидуални и групови консултации, провежда активни срещи с груповия отговорник, дава съвети и помага за успешното усвояване на учебния материал. В процеса на подбор на избираемите дисциплини от студентите, тюторът разяснява съдържанието на дисциплините и ги запознава с кредитната система.

Курсови / тютори ръководители и групови отговорници за уч. 2022/2023 г.

Специалност, курсКурсов ръководителИмейлГрупов отговорникИмейл
Бизнес маркетинг и реклама – I курс - редовно обучение задочно обучениедоц. д-р Динка Златеваdidi210@abv.bg
didi210@swu.bg
Александра Терзийскаbmr2022@abv.bg
Бизнес маркетинг и реклама – II курс - редовно обучение задочно обучениегл. ас. д-р Виктория Калайджиеваviktoriq_kalaidjieva@abv.bg vkalaydzhieva@swu.bgГергана Ивановаgergana.iv26@icloud.com
Маркетинг – III курс – редовно обучениегл. ас. д-р Динка Златеваdidi210@abv.bg didi210@swu.bgРедовно обучение:
Ива Марковска
Задочно обучение:
ivencetu_90@abv.bg
Маркетинг – IV курс – редовно обучениедоц. д-р Диляна Яневаd_janeva@yahoo.com d_janeva@swu.bgВалентин Валентинов Георгиевvalentin_georgiev7@yahoo.com
Финанси – I курс – редовно обучениегл.ас.д-р Николай Патоновpatonec@mail.bg
patonec@swu.bg
Евелина Капитанскаfinance.swu.2022@gmail.com
Финанси - II курс – редовногл. ас. д-р Калина Дуроваkalina_durovaa@abv.bg kalina_durova@swu.bgВиктория Сугареваvictoria.sugareva_1@gmail.com
Финанси – III курс – редовно обучение и задочно обучениедоц. д-р Стоян Танчевstoyan_tanchev@abv.bg stoyan_tanchev@swu.bgДиана Андонова-редовно обучениеdiana07021@abv.bg
Финанси – IV курс – редовно обучениегл. ас. д-р Калина Дуроваkalina_durovaa@abv.bg kalina_durova@swu.bgАся Иванова Лещанска Дамян Давчев-задочно обучениеasq_leshtanska@abv.bg damyandavchev@gmail.com
Счетоводство и контрол – I курсдоц. д-р Стоян Танчевstoyan_tanchev@abv.bgРедовно обучение:
Цветелина Гошева
Задочно обучение:
cvetelinakg@abv.bg
Счетоводство и контрол – II курсгл.ас.д-р Миглена Тренчеваmegy_tr2001@yahoo.com megy_tr2001@swu.bgИва Стамболийскаiva_stamboliyska@abv.bg swu_accounting2021@abv.bg
Счетоводство и контрол – III курсгл.ас.д-р Миглена Тренчеваmegy_tr2001@yahoo.com megy_tr2001@swu.bgРедовно обучение: Христина Кръстева Задочно обучение: Евелина Николова Божиловаeva_bojilova@abv.bg eva_bojilova@abv.bg
Счетоводство и контрол – IV курсгл. ас. д-р Николай Патоновpatonec@mail.bg patonec@swu.bgРедовно обучение: Цветослава Валентинова Яновска Задочно обучение: Валентина Георгиева Бойчеваvalboycheva@abv.bg valboycheva@abv.bg
Икономика на публичната сфера – I курс - редовно обучениеас. д-р Боряна Димитроваb_dimi@abv.bg b_dimi@swu.bgМария Величковаikonomika_7@abv.bg
Икономика на публичната сфера – II курс – редовно обучениеас. д-р Боряна Димитроваb_dimi@abv.bg b_dimi@swu.bgСтанислава Димитроваsdimitrova09@abv.bg
Икономика на публичната сфера – III курс – редовно обучениегл.ас. д-р Благовеста Коюнджийскаvesi_8808@abv.bg vesi_k@swu.bgДиана Веселинскаdiana_veselinska@mail.bg
Икономика на публичната сфера – IV курс – редовно обучениегл. ас. д-р Петър Първановpetarparvanov@gmail.comГеорги Димитров Митовgoshik@abv.bg
Международен бизнес – I курс - редовно обучениегл.ас.д-р Владислав Кръстевvladislav_swu@abv.bg vladislav_swu@law.swu.bgАдриана Гълъбоваbusiness2026int@yahoo.com
Международен бизнес – II курс - редовно обучениегл.ас. д-р Благовеста Коюнджийскаvesi_8808@abv.bg vesi_k@swu.bgАся Шарковаasyasharkova@gmail.com
Международен бизнес – III курс - редовно обучениегл. ас.д-р Ирина Атанасоваiatanasova@swu.bgНатали Васеваnatali_v01@abv.bg
Международен бизнес – IV курс - редовно обучениегл.ас.д-р Любов Ивановаlubovivanov@abv.bg ljibovivanova@swu.bgМариета Емилова Василеваmarieta2000@abv.bg
Бизнес мениджмънт и предприемачество – I курс - редовно и задочно обучениедоц. д-р Диляна Яневаd_janeva@yahoo.com
d_janeva@swu.bg
Редовно обучение:
Деница Янева
Задочно обучение:
denicaa_boikovaa@abv.bg
grupa.bmp2022@abv.bg
Бизнес мениджмънт и предприемачество – II курс - редовно и задочно обучениегл.ас.д-р Деница Богданскаd_stef@abv.bg dbogdanska@swu.bgРедовно обучение:
Дженифер Петрова Иванова
Задочно обучение:
jenniferswu@abv.bg
Бизнес мениджмънт и предприемачество – III курс - редовно и задочно обучениегл.ас. д-р Виктория Калайджиеваvkalaydzhieva@swu.bgРедовно обучение: Джулия Пенева Задочно обучение: Валентина Чивиеваdjulip9@abv.bg antoaneta.19@abv.bg
Бизнес мениджмънт и предприемачество – IV курс - редовно и задочно обучениегл.ас.д-р Деница Богданскаd_stef@abv.bg
dbogdanska@swu.bg
Редовно обучение: Весела Иванова Задочно обучение: Габриела Трифонова Десподоваvesella_ivanova@abv.bg gabi_0907@abv.bg
Туризъм – I курс - редовно обучениедоц.д-р Гергана Ангеловаangelovageri@abv.bg
gerian@swu.bg
Анна-Мария Георгиеваturism2022@abv.bg
anna_belata@mail.bg
Туризъм – II курс - редовно обучениегл. ас. д-р Иванка Въсенскаivankav@abv.bg ivankav48@gmail.comМария Николаеваnikolaewaa7@gmail.com
Туризъм – III курс - редовно обучениегл.ас.д-р Любомира Гръчкаlubomira_grachka@mail.bg lubomira_grachka@swu.bgКристина Копанароваkristina.kopanarova@abv.bg
Туризъм – IV курс - редовно обучениегл.ас.д-р София Мирчоваsophia_mirchova@abv.bg sophia_mirchova@swu.bgМихаела Петроваmihaela99.2000@abv.bg
Устойчив туризъм - I курспроф. д-р Мария Станковаmzlstan@yahoo.com
mstankova@swu.bg
Устойчив туризъм - II курсгл. ас. д-р Руска Божковаroussi_bozkova4@yahoo.gr roussi_bozkova4@swu.bg