Архив

Научна обсерватория „Икономика“ организира обучителен семинар на тема „Усъвършенстването на презентационните умения е ключът към успеха!“

Обучението ще се проведе на 17.12.2021 г. от 13:30 ч. чрез платформата BigBlueButton, а студентите преминали успешно през курса ще получат и сертификати.  Линк: https://bbb.swu.bg/b/vla-uqa-42f  Желаещите да се включат в обучението следва да заявят участието си чрез регистрация.  … Прочетете повече

Покана за участие в онлайн научна сесия за студенти и докторанти

Онлайн научната сесия ще се състои на 15 декември 2021 година от 10 часа на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/ele-wgr-zhm Регистрационна форма Писането на кирилица е задължително. Ако един студент участва с повече от една тема, за всяка тема се прави отделна регистрация. … Прочетете повече

Проведе се Юбилейната научна конференция

На 12.11.2021 г. се проведе Юбилейната научна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация" по повод 30 годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45 годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски". В конференцията взеха участие … Прочетете повече

Презентация на възможностите за кариерно развитие

Кариерният център и Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ предоставят на студентите възможност да се информират за възможностите за бъдещата им реализация по време на събитие-презентация за кариерното ориентиране в сферата на синята икономика, което ще се състои на 26.10.2021 … Прочетете повече

Стопанският факултет и Факултетската комисия по качеството организират обучителен семинар

Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Факултетската комисия по качеството  организират обучителен семинар на тема „КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ: ИНОВАТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО КОРПОРАТИВНО РАЗВИТИЕ“ с лектор г-н Анселмо Капороси, експерт в областта на корпоративната социална отговорност. Обучението ще се … Прочетете повече

Покана за участие в on-line Студентска и докторантска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“ – 17.11.2021 г. от 10.00 часа

Ежегодно студенти и докторанти от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” под ръководството на своите преподаватели и научни ръководители участват в провежданата от катедра “Мениджмънт и маркетинг” Студентска  и докторантска научна сесия. На нея те изразяват своите виждания по различни … Прочетете повече

Обучителен семинар на тема „Стандарти и системи за управление (на качеството) в образованието“

Във връзка с изпълнение на дейности по осигуряване качеството на образованието в Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултетската комисия по качеството  организира обучителен семинар на тема „Стандарти и системи за управление (на качеството) в образованието“. Обучението ще се проведе … Прочетете повече

Обучителен семинар на тема „Синхронизиране на Вътрешната система по качество към стандарт ISO 9001:2015“

Във връзка с изпълнение на дейности по осигуряване качеството на образованието в Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултетската комисия по качеството  организира обучителен семинар на тема „Синхронизиране на Вътрешната система по качество към стандарт ISO 9001:2015“. Обучението ще се … Прочетете повече

Юбилейна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация“

Уважаеми колеги, по повод 30 годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45 годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски" имаме удоволствието да Ви поканим на Юбилейната Научна Конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация". Конференцията … Прочетете повече

Покана за Докторантска и студентска научна сесия на направление Икономика

Ръководството на Стопанския факултет Ви кани да вземете участие в онлайн Докторантска и студентска научна сесия на 23 април 2021 година  от 10 часа на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/ele-wgr-zhm В научната сесия  с  обръщение ще вземе участие ГЕОРГИ ПЕНЕВ, председател на … Прочетете повече

За студентите, докторантите и преподавателите от Стопански факултет, които желаят да кандидатстват за студентска, докторантска или преподавателска мобилност по програма Еразъм + за академичната 2021/2022 г.

Първа редовна кампания за набиране на кандидатури за мобилности на студенти, преподаватели и персонал по програма "Еразъм+" за учебната 2021/2022 г. СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ Подаването на формата за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности става по електронен път или в … Прочетете повече

Покана за участие в Студентска и докторантска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“ – 10.05.2021 г. от 10.00 часа, зала 8337

Ежегодно студенти и докторанти от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” под ръководството на своите преподаватели и научни ръководители участват в провежданата от катедра “Мениджмънт и маркетинг” Студентска  и докторантска научна сесия. На нея те изразяват своите виждания по различни … Прочетете повече