Избираеми дисциплини за уч. 2022/2023

Бизнес мениджмънт и предприемачество

Икономика на публичната сфера

Маркетинг

Международен бизнес

Счетоводство и контрол

Туризъм

Устойчив туризъм

Финанси