Избираеми дисциплини за уч. 2020/2021

Бизнес мениджмънт и предприемачество

Икономика на публичната сфера

Маркетинг

Международен бизнес

Професионално направление “Икономика”

Професионално направление “Икономика” Ii курс

Счетоводство и контрол

Туризъм

Финанси