Общо събрание

 

Председател: проф. д-р Мария Младенова Кичева
Зам. председател: доц. д-р Мария Златкова Станкова
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather