Общо събрания > Стопански факултет - Югозападен университет | Стопански факултет

Общо събрание

Последна актуализация: 03.11.2015, 13:55

 

Председател: проф. д-р Мария Младенова Кичева
Зам. председател: доц. д-р Мария Златкова Станкова
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck