Общо събрание

 

Председател: проф. д-р Мария Младенова Кичева- Кирова
Зам. председател: доц. д-р Владимир Емилов Ценков