Видеоархив > Стопански факултет - Югозападен университет | Стопански факултет

Видеоархив

Последна актуализация: 26.06.2013, 07:39

Този видео клип е създаден от студенти в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в рамките на научно-изследователски проект на тема:
„Изследване на социо-културните взаимодействия като проекция на взаимоотношенията между студентите в стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck