Конференции

  • Юбилейна научна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация" по повод 30 годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45 годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски" – 12 ноември 2021 г.
  • “Икономика на свободното време”, 17 – 19 ноември 2005 г.
  • “Инвестиции и инвестиционна политика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”, 20 – 21 май 2004 г.
  • “Туризъм без граници”, 7 – 8 ноември, 2002 г.
  • "Икономическата политика на държавите в преход", 17 – 18 октомври 2001 г.
  • "Социално-икономически проблеми на евроинтеграцията на България – регионални аспекти", 14 – 15 февруари 2001г.
  • "Реалната икономика в условията на Паричен съвет", 11 – 12 февруари 2000 г.
  • "Проблеми на финансовия контрол и усъвършенстване на системата на контрола в условията на пазарна икономика", 17 – 19 октомври 1998 г.
  • "Глобалната икономика и медиите", 20 – 21 май 1998 г.