Конференции

 

  • “Икономика на свободното време”, 17 – 19 ноември 2005 г.
  • “Инвестиции и инвестиционна политика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”, 20 – 21 май 2004 г.
  • “Туризъм без граници”, 7 – 8 ноември, 2002 г.
  • „Икономическата политика на държавите в преход“, 17 – 18 октомври 2001 г.
  • „Социално-икономически проблеми на евроинтеграцията на България – регионални аспекти“, 14 – 15 февруари 2001г.
  • „Реалната икономика в условията на Паричен съвет“, 11 – 12 февруари 2000 г.
  • „Проблеми на финансовия контрол и усъвършенстване на системата на контрола в условията на пазарна икономика“, 17 – 19 октомври 1998 г.
  • „Глобалната икономика и медиите“, 20 – 21 май 1998 г.