Икономика

Ръководител на катедрата:
проф. д-р Мария Младенова Кичева 
кабинет: 8306

Списъчен състав на катедрата:

проф. д-р Мария Кичева
доц. д-р Теменужка Каролова
доц. д-р Петър Първанов
гл. ас. д-р Владислав Кръстев
гл. ас. д-р Любов Иванова
гл. ас. д-р Ирина Атанасова
тл. ас. д-р Боряна Димитрова
ас. д-р Благовеста Коюнджийска-Давидкова
ас. Надежда Петкова
пр. д-р Олга Костадинова

Секретар на катедрата:

Милена Донина 
кабинет: 8309
е-mail: milena_donina@swu.bg