Социоикономика и икономически теории > Стопански факултет - Югозападен университет | Стопански факултет

Икономика

Последна актуализация: 26.10.2017, 09:44

Ръководител на катедрата:

проф. д-р Мария Младенова Кичева 
кабинет: 3206

Списъчен състав на катедрата:

проф. д-р Мария Кичева

проф. д-р Албена Вуцова
доц. д-р Акулина Стефанова
доц. д-р Пламен Пъчев
доц. д-р Теменужка Каролова
гл. ас. д-р Петър Първанов
гл. ас. д-р Цветана Антипешева
гл. ас. д-р Владислав Кръстев

гл. ас. д-р Любов Иванова

ас. д-р Ирина Атанасова

ас. д-р Боряна Димитрова
ас. д-р Цветомир Цветков
пр. д-р Олга Костадинова
ас. Благовеста Коюнджийска

Секретар на катедрата:

Милена Донина 
кабинет: 3208
тел. 073/88 53 85
е-mail: milena_donina@swu.bg

    

 
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck