Финанси и отчетност

 

Ръководител на катедрата:
доц. д-р Елена Ставрова
кабинет: 8322

Списъчен състав на катедрата:

проф. д-р Ганчо Ганчев
доц. д-р Камелия Савова
доц. д-р Десислава Стоилова
доц. д-р Елена Ставрова
доц. д-р Владимир Ценков
доц. д-р Иван Тодоров
доц. д-р Стоян Танчев
гл. ас. д-р Ани Стойкова
ас. д-р Миглена Тренчева
ас. д-р Мария Паскалева
гл. ас. д-р Калина Дурова
гл. ас. д-р Николай Патонов
ас. д-р Радка Андасарова

Секретар на катедрата:

Наташа Боянова
кабинет 8309
e-mail: nnboyanova@swu.bg