Програмна акредитация

 

Направление Специалност

Образователна степен

Направление 3.8. Икономика  
Финанси Бакалавър, Магистър
Маркетинг Бакалавър, Магистър
Икономика на публичната сфера Бакалавър, Магистър
Счетоводство и контрол Бакалавър
Счетоводно-финансов мениджмънт Магистър
Международен бизнес Бакалавър, Магистър
Направление 3.9. Туризъм  
Туризъм Бакалавър,
Международен туризъм Магистър
Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност Магистър
Мениджмънт на туроператорската и туристическа агентска дейност Магистър
Мениджмънт на алтернативните видове туризъм Магистър
Мениджмънт на резвлекателната индустрия Магистър
Направление 3.7. Администрация и  управление  
Бизнес мениджмънт и предприемачество Бакалавър
Бизнес администрация Магистър
Управление на проекти Магистър
Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес Магистър
Корпоративен мениджмънт Магистър
Управление на регионалното развитие Магистър
Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор Магистър