Административно обслужване | Стопански факултет

Административно обслужване

Последна актуализация: 03.11.2015, 13:47

Миглена Василева

Секретар на факултета

приемно време: 1000-1200 и 1300-1500

е-mail: economics@swu.bg

Соня Златева

Инспектор (Учебен отдел): Редовно обучение

приемно време: 1000-1200 и 1300-1400

e-mail: zlateva@swu.bg

Лилия Крекманова

Инспектор (Учебен отдел): Редовно обучение

приемно време: 1000-1200 и 1300-1400

e-mail: krekmanova@swu.bg

Мария Хаджиева

Инспектор (Учебен отдел): Редовно обучение

приемно време: 1000-1200 и 1300-1400

e-mail: hadjieva@swu.bg

Наташа Боянова

Секретар (катедри)

  • Финанси и отчетност
  • Мениджмънт и маркетинг

приемно време: 1000-1200 и 1300-1500

е-mail: nnboyanova@swu.bg

Милена Донина

Секретар (катедри)

  • Туризъм
  • Икономика
  • Продължаващо обучение

приемно време: 1000-1200 и 1300-1500

е-mail: milena_donina@swu.bg

Лъчезар Гогов

Компютърен специалист

e-mail: gogov@swu.bg

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck