Административно обслужване

Миглена Василева

Секретар на факултета
приемно време: 1000-1200 и 1300-1500
е-mail: economics@swu.bg
тел. 0893459214

Соня Златева

Инспектор (Учебен отдел): Редовно обучение
приемно време: 1000-1200 и 1300-1400
e-mail: zlateva@swu.bg
тел. 0882566935

Лилия Крекманова

Инспектор (Учебен отдел): Редовно обучение
приемно време: 1000-1200 и 1300-1400
e-mail: krekmanova@swu.bg
тел. 0882566890

Мария Хаджиева

Инспектор (Учебен отдел): Редовно обучение
приемно време: 1000-1200 и 1300-1400
e-mail: hadjieva@swu.bg
тел. 0882566893

Наташа Боянова

Секретар (катедри)

  • Финанси и отчетност
  • Мениджмънт и маркетинг

приемно време: 1000-1200 и 1300-1500
е-mail: nnboyanova@swu.bg

Милена Донина

Секретар (катедри)

  • Туризъм
  • Икономика
  • Продължаващо обучение

приемно време: 1000-1200 и 1300-1500
е-mail: milena_donina@swu.bg