Контакти

 

Декан:
проф. д-р Преслав Димитров
е-mail: preslav.dimitrov@swu.bg

Секретар на факултета:
Миглена Василева
е-mail: economics@swu.bg
тел. 0893459214

Секретар катедри: Икономика и Туризъм
Милена Донина
е-mail: milena_donina@swu.bg

Секретар катедри: Финанси и отчетност и Мениджмънт и маркетинг
Наташа Боянова
е-mail: nnboyanova@swu.bg
тел. 0888285693

Инспектор  (Учебен отдел): 
Мария Хаджиева
e-mail: hadjieva@swu.bg 
тел. 0882566893
Соня Златева
e-mail: zlateva@swu.bg
тел. 0882566935
Лилия Крекманова
e-mail: krekmanova@swu.bg
тел. 0882566890

Адрес:
2700 Благоевград 
Учебен корпус №8
ул. “Иван Михайлов” №60

С формата, Вие може да изпратите запитване до администрацията на факултета

Изберете получател*

Вашето име*

Вашият e-mail*

Относно*

Вашето запитване*