Лекция на порф. д-р Пол Галина от 10:30 ч. на 31.10.2022 г. в учебна зала 8310

Уважаеми Колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че на 31.10.2022 г. (понеделник) от 10:30 ч. в учебна зала 8310 на УК-8 на Стопанския  ще се проведе лекция на проф. д-р Пол Галина от Университет Бишипс, Канада. Лекцията е на тема "Имаме административно право, но имаме ли административно правосъдие: текущи въпроси при компенсациите на работниците в Канада (We have administrative law but do we have administrative justice: ongoing issues in workers’ compensation in Canada)". Лекцията ще се проведе на английски език и ще бъде интересна, както за представителите на академичния състав, работещ в сферата на икономиката и правото, така и за докторантите и студентите от ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър", които проявяват интерес към тази тематика.

От Деканското ръководство

 

Comments are closed.