Обучителен семинар за студенти

Научноизследователски център „ОБСЕРВАТОРИЯ ИКОНОМИКА“ организира обучителен семинар за студенти, желаещи да се включат в Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР.

Обучението ще се проведе на 30.09.2022 г. от 15:30 ч. чрез платформата BigBlueButton, За достъп, моля последвайте този линк: https://bbb.swu.bg/b/vla-uqa-42f  

Желаещите да се включат в обучението следва да заявят участието си чрез регистрационната форма.

Регистрация

Трите имена*

Вашият e-mail*

Образователно-квалификационна степен

Специалност
направление ИкономикаФинансиСтопанско управлениеСчетоводство и контролТуризъмМаркетингБизнес мениджмънт и предприемачествоМеждународен бизнесМеждународни икономически отношенияБизнес администрацияМеждународен туризъмБизнес маркетинг и рекламаУстойчив туризъмДигитални финансиДигитален маркетингСчетоводно-финансов мениджмънтАз съм докторантДруга

Курс

Факултетен №

Съгласявам се да получавам електронни съобщения под формата на e-mail от НИЦ "Обсерватория Икономика"

Comments are closed.