Онлайн Докторантска и студентска научна сесия

Ръководството на Стопанския факултет Ви кани да вземете участие в онлайн Докторантска и студентска научна сесия на 13 май 2022 година  от 9 часа на следния линк:

https://bbb.swu.bg/b/ele-wgr-zhm

В научната сесия  с  обръщение ще вземе участие ГАЛИНА МАНАХИЛОВА, докторант в катедра Финанси и отчетност.

Регистрационна форма

Писането на кирилица е задължително.
Ако един студент или докторант участва с повече от една тема, за всяка тема се прави отделна регистрация.
Ако двама или повече студенти или докторанти учестват с една тема, всеки студент си прави отделна регистрация.

Трите имена*

Образователно-квалификационна степен

Специалност
направление ИкономикаФинансиСтопанско управлениеСчетоводство и контролТуризъмМаркетингБизнес мениджмънт и предприемачествоМеждународен бизнесМеждународни икономически отношенияБизнес администрацияМеждународен туризъмБизнес маркетинг и рекламаУстойчив туризъмСчетоводно-финансов мениджмънтАз съм докторантДруга

Курс

Факултетен №

Тема*

Прикачи файл с доклада*
(разрешен файлов формат: MS Word)Научен консултант /преподавател, който ще ръководи разработването на темата/*

Comments are closed.