Проект „Common Religious Cultural Pathways“

 

Objective “European Territorial Co-operation”
Operational Programme Greece-Bulgaria 2007-2013  

Common Religious Cultural Pathways

CORECT

 

От месец април 2011г. Югозападният университет „Неофит Рилски” е една от организациите – партньори, които изпълняват проект „Общи религиозни и културни пътеки”. Проектът, известен още като Проект „CORECT”, съгласно абривиатурата си на английски език, е финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”.

Проектът се изпълнява от 7 партньорски организации, 2 от които са от България, а 5 са от Гърция. Партньорите по проекта са както следва:

 • Света Митрополия в Александрополис, Треианополис и Сеймотреис, Гърция
 • Света Митрополия в Драма, Гърция
 • Света Митрополия в Зихнон и Неврокопиу, Гърция
 • Света Митрополия в Неаполис и Ставрополис, Гърция
 • Неврокопска Света Митрополия, България
 • Институт за културни и образователни технологии, Гърция
 • Югозападен университет „Неофит Рилски”, България;

Основните цели на проект CORECT са да:

 • Ø създаде мрежа на сътрудничество за популяризирането на културните активи чрез изпълнението на проекта като обедини организации за религиозно културно наследство с важни културни активи и изследователски и образователни институции.
 • Ø проучи, документира и популяризира общото религиозно – културно наследство на трансграничния регион България – Гърция чрез развиване на мрежа от стейкхолдери (заинтересовани страни), споделящи общата цел за разработване на многоезиково съдържание и IT инструменти, които ще се свържат със съществуващата инфраструктура, за да установят визия за популяризиране и развитие на множество свещени паметници и обекти на религиозно изкуство.
 • Ø повиши информираността на населението от региона за културните/религиозните паметници.
 • Ø създаде инструмент, който би могъл да се използва в други области на развитие, като алтернативния туризъм.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.