Проект „Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение“

projectПреподаватели от Стопански и Правно-исторически факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“- Благоевград участват в проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА УСПЕШНО УНАСЛЕДЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА СЕМЕЕН БИЗНЕС ЧРЕЗ КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ“ (“MAKING FAMILY BUSINESS TRANSFERS SUCCESSFUL THROUGH EDUCATION AND TRAINING”) с акроним Success…ion, съфинансиран по Програма Еразъм+ на Европейската комисия. Проектът стартира в края на 2015 г. и ще приключи в края на август 2017 г.

Проектът е координиран от Ямболската търговско-промишлена камара в България. Проектният екип включва общо девет партньори от България, Испания, Германия, Гърция и Кипър. Партньори по проекта са:

  • Ямболската търговско-промишлена палата
  • Бизнес информационен и консултантски център – Сандански
  • Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
  • Militos Consulting S.A., Атина, Гърция
  • North Tree ltd, Солун, Гърция
  • Knowl Social Enterprise for Education and Lifelong Learning (KNOWL), Атина, Гърция
  • R&DO Limited, Кипър
  • Fundación General Universidad de Granada Empresa (FGUGREM), Андалусия, Испания
  • Universitaet Trier, Трир, Германия.

Тези организации съчетават опит в сферата на професионалното обучение, бизнес и предприемаческите консултации, изследванията и академичните знания, електронното обучение и обучението на възрастни, предоставянето на технически решения в образованието и обучението.

Проектът има за цел да установи нуждите на различните поколения от професионално обучение при препредаване на семейния бизнес от едно поколение на друго в условията на общия Европейски пазар, както и нуждите от нови знания на консултантите на семейни бизнеси, които биха могли да се използват при осъществяването на този процес.  

Включени в проекта дейности: изследване за състоянието на семейния бизнес във всяка една страна от консорциума и Европа, отчет относно нуждите от съвременни форми на професионално обучение за участниците в различни типове семейни бизнеси, изготвяне на наръчник за предаването на семейния бизнес от едно поколение на друго, разработването на виртуално обучение, разработване на онлайн база данни с информация относно препоръки, анализи и полезна информация с тематиката на проекта и други.

Във връзка с разработването и реализирането на проекта бяха организирани и осъществени две координационни срещи, които се състояха в град Ямбол, България и в град Трир, Германия.

На 17 и 18 Декември 2015, Ямболска търговско-промишлена палата, като водещ партньор по проекта “Success..ion”, бе домакин на координационна среща за стартиране на проекта. В координационна среща участие взеха 9 представители на партниращите организации. В рамките на два дни, участниците в координационната среща имаха възможност да разгледат детайлно проекта, да начертаят план-график за изпълнението на дейностите и да поставят крайни срокове за изпълнението на целите. В срещата се включиха интерактивно, представители на 2 от партньорите, които нямаха възможност да пътуват до Ямбол в този период на годината.

На 1-2 юни в гр. Трир, Германия, домакин на срещата бе Университетът в Трир, Германия, а срещата бе открита от професор Блок – декан на факултета „Предприемачество и иновации“. В координационна среща участие взеха 12 представители на партниращите организации от Германия, България, Испания, Гърция и Кипър.

Информационни материали: