Проект "Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите от Стопанския факултет при Юзу "н. Рилски"- Благоевград и представители на бизнеса от благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда" | Стопански факултет

Проект „Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите от Стопанския факултет при Юзу „н. Рилски“- Благоевград и представители на бизнеса от благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда“

Последна актуализация: 23.10.2013, 08:02

Проект № BG0501po001-0037 Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите от Стопанския факултет при Юзу „н. Рилски“- Благоевград и представители на бизнеса от благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck