Проект „Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите от Стопанския факултет при Юзу „н. Рилски“- Благоевград и представители на бизнеса от благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда“

Проект № BG0501po001-0037 Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите от Стопанския факултет при Юзу „н. Рилски“- Благоевград и представители на бизнеса от благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда