Програма „Турски стипендии“

На 17.01.2020 г. от 10.30 ч. в Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" представители на турското посолство и Министерството на културата и туризма на Р.Турция ще представят програмата "Турски стипендии", която дава възможност на чуждестранни студенти и изследователи да получат … Прочетете повече

Публична лекция на тема „Рекрутиране в кадровия мениджмънт на туристическата организация“

На 17.01.2020 г. доцент д-р Гергана Георгиева Ангелова от Стопански факултет, катедра "Туризъм" ще изнесе публична лекция на тема "Рекрутиране в кадровия мениджмънт на туристическата организация". Доцент Ангелова също ще дискутира със студенти възможностите за надграждане на висшето образование, степен … Прочетете повече

Покана за студентска научна сесия

Регистрационна форма Писането на кирилица е задължително. Ако един студент участва с повече от една тема, за всяка тема се прави отделна регистрация. Ако двама или повече студенти учестват с една тема, всеки студент си прави отделна регистрация. … Прочетете повече

Резултати от анкетното проучване проведено през 2019 г. за запознатостта на студентите от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ с възможностите на европейските програми и значението на европейските политики в областта на финансите по проект 587075-EPP-1-2017-1-BG-EPPJMO-SUPPA на Програма ЕРАЗЪМ + (Жан Моне)

Задачата на анкетното проучване е да разкрие степента, в която студентите от направление икономика  /финанси/ са запознати с институциите и начина на функциониране на ЕС, както и с възможностите за обучение и търсене на в рамките на програмите на ЕС … Прочетете повече

Семинар на тема „Онлайн търговия в ЕС – закон за защита на потребителите и основни права на потребителите в ЕС, които онлайн търговците трябва да спазват“

ПОКАНА Катедра „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Ви кани на   СЕМИНАР „ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ В ЕС – закон за защита на потребителите и основни права на потребителите в ЕС, които онлайн търговците трябва да спазват“ ОРГАНИЗАТОР: … Прочетете повече

Учредена е „Камара на преподавателите от висшето образование“

В края на месец септември беше учредена и наскоро регистрирана Камара на преподавателите от висшето образование. В него се включиха преподаватели от различни университети и от различни професионални направления. Мисията на Камарата е да допринася за модернизация на системата на … Прочетете повече

Покана за участие в Студентска и докторантска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“ – 04.12.2019 г. от 14.00 часа, зала 8321

Ежегодно студенти и докторанти от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” под ръководството на своите преподаватели и научни ръководители участват в провежданата от катедра “Мениджмънт и маркетинг” Студентска  и докторантска научна сесия. На нея те изразяват своите виждания по различни проблеми … Прочетете повече

Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програмата „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети. Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен … Прочетете повече

Югозападният университет „Неофит Рилски“ подписа споразумение за двойни дипломи с киргизки университети

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се състоя церемонията по подписването на споразумения за двойни дипломи по бакалавърски и магистърски програми в сферата на устойчивия туризъм и устойчивото управление на туризма с Университета „АДАМ“, с Киргизкия икономически университет на името на … Прочетете повече

Студентка от специалност „Туризъм“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ спечели второ място в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика

Студентка от специалност "Туризъм" при ЮЗУ "Неофит Рилски" спечели второ място в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика … Прочетете повече