Докторант от катедра „Финанси и отчетност“ на Стопанския факултет спечели първа награда в престижен академичен конкурс

Калина Дурова, докторант в катедра „Финанси и отчетност“ при Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, спечели първото място в Седмия академичен конкурс за наградата „Д-р Иванка Петкова“. Конкурсът е насочен към докторанти и млади изследователи с интереси в сферата на международните финанси. Той се провежда ежегодно от Института за икономическа политика, с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“.

Темата на разработката, с която докторант Калина Дурова спечели първата награда, е „Готовността на новите страни-членки за Еврозоната от гледна точка на бизнес цикъла“. Останалите двама финалисти, заели второ и трето място, са Магдалена Влахова-Велева, докторант от Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Силвия Заркова, докторант в катедра „Финанси и кредит“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.

Финалистите бяха наградени на 11 декември 2018 г. на тържествена церемония в Сентръл Парк Хотел, гр. София.

Това е втората престижна награда, която докторант Калина Дурова печели след Специалната награда на Асоциацията на индустриалния капитал в България в конкурса „Млад икономист 2018“, организиран от Съюза на икономистите в България.

 

 

Comments are closed.