Проведе се научна студентска сесия на тема: Икономика и право

Научната обсерватория „Икономика“, учредена през тази година от проф. д-р Мария Кичева, гл. ас. д-р Владислав Кръстев и гл. ас. д-р Петър Първанов, към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ днес проведе първата си научна студентска сесия. Студенти от всички професионални направления от факултета изнесоха доклади пред свои колеги и преподаватели. Седемнадесет студенти запознаха аудиторията със научните си изследвания, обхващащи области от стопанската история, икономиката и правото, които ще бъдат публикувани в новосъздаденото научно списание „Икономика и право“. Модератор на научната среща бе гл. ас. д-р Петър Първанов, научен секретар на Стопански факултет.

 

Comments are closed.