Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програмата „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети.

Пълния списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен на адрес:  http://www.swu.bg/academic-activities/international-relations-and-programs/erasmusplus/key-action-1-%E2%80%93-learning-mobility-of-individuals/%D0%BAa103-mobility-between-programme-countries/partners.aspx

            Срокът за кандидатстване е 18 февруари – 29 март 2019 г. (вкл.) Студентите и докторантите подават заявление за участие в кабинет 107 на Ректората в рамките на посочения период.

            Събеседванията с кандидатите ще се проведат по факултети. Периодът за провеждане на събеседванията е 02.04.2019 г. или 03.04.2019 г.

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД

Подаване на заявление за участие в студентска и докторантска мобилност  – заявлението се подава в каб. 107 на Ректората

18.02 – 29.03.2019 г.

Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност (провежда се във Факултета)

02.04 или 03.04.2019 г.

Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти и докторанти

10.04.2019 г., 10:00 ч., Заседателна зала, Ректорат

Втори инструктаж преди заминаване

25.09.2019 г., Заседателна зала, Ректорат

 

Кой може да участва?

Всички действащи студенти и докторанти в Югозападния университет "Неофит Рилски", които отговарят на следните критерии:

  • Български гражданин или постоянно  пребиваващ  чужденец.
  • Към датата на заминаване студентът да е завършил минимум два семестъра от обучението си – Всички първокурсници могат да кандидатстват.
  • Студентът да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри.

Каква е процедурата?

  • В кабинет 107 на Ректората се подава заявление за участие.
  • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред Факултетската „Еразъм+“ комисия.
  • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично.
  • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

За информация и въпроси:

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 107 в Ректората

e-mail: stanislav_grozdanov@swu.bg

тел: 0886 62 79 04

 

 

Comments are closed.