2022 Европейска година на младежта: Студенти от Стопанския факултет ще ви информират за всички възможности в ЕС

Европейската комисия обяви 2022 г. за Европейска година на младежта. Инициативите, влизащи в рамките на Европейската година на младежта, ще бъдат подкрепени от програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност.

Студенти от Стопанския факултет, заедно с Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Благоевград, ще бъдат вашата връзка с всичко, което се случва в рамките на Европейската година на младежта. Темите, които ще бъдат във фокуса на вниманието са:

  • възможностите за младите европейци – учене, мобилност, стажове, доброволчество, програми, събития;
  • образованието, професиите,  уменията на бъдещето;
  • Какво работи добре в ЕС? Какво трябва да се промени? Конференцията за бъдещето на Европа;
  • младите хора и Европейския пакт за климата;
  • влиянието на фалшивите новини и дезинформацията и др.

Нека се възползваме от възможността за нови запознанства, споделяне на ценности, надграждане на знания, развиване на умения, създаване на контакти и откриване на възможности за бъдеща професионална реализация.

А каква ще бъде Европейската година на младежта 2022? Отговорът е, че тя зависи изцяло от нас и ще бъде такава, каквато искаме да е!

Нека бъдем проактивни и заедно да очертаем перспективите!

Нашият екип:

Ментори: гл. ас. д-р Динка Златева и гл. ас. д-р Ани Атанасова, Стопански факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Красимира Хаджикосева, ръководител на „Европа директно“ – Благоевград: eu.direct_bl@abv.bg, https://eudirect-bl.org/, https://www.facebook.com/eudirect.blagoevgrad

Студенти от спец. „Маркетинг“, „Бизнес мениджмънт и предприемачество“ и „Туризъм“ към Стопански факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Цветелия Стойновска, Радостина Стоянова, Васил Стоилов, Елена Василева, Борислав Дафков, Красимир Костадинов, Леонтина Джевелекова, Анастасия Стойковска, Божидар Калоянов

Поради интерес към проекта, очакваме присъединяване на още студенти.

За повече информация: Какво е Европейската година на младежта? | European Youth Portal (europa.eu)

Comments are closed.