Уъркшоп 15.03.2022. Обучение, ориентирано към общността

На 15.03.2022 г., в качеството си на асоцииран член на AURORA Universities Alliance и в изпълнение на дейности в тази връзка, ЮЗУ „Неофит Рилски“ домакинства уъркшоп за възможностите и потенциала на обучението, ориентирано към общността и инкорпорирането му като проактивен процес в учебните програми на различните специалности. Организатор бе Стопанския факултет, където се проведе в хибриден формат събитието. След промотирането на AURORA UNIVERSITIES ALLIANCE, лекторите: проф. д-р Мария Станкова, Заместник-Декан на Стопанския факултет, Координатор от страна на екипа на AURORA за ЮЗУ „Неофит Рилски“ като асоцииран партньор и г-н Анселмо Капороси, Заместник-Директор на Италианската търговска камара в България, Оперативен координатор по Еразъм + проекти, ЮЗУ „Неофит Рилски“ представиха основни принципи и подходи, както и говориха за предизвикателствата пред образованието днес. В  уъркшопа взеха участие над 60 представители на преподаватели, администрация и обучавани от различни факултети на Югозападния университет.

Comments are closed.