Конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за академичната 2022/2023 г.

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

обявява

КОНКУРС  ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ
за академичната 2022/2023 г.

В рамките на програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2022/2023 г.
За да получат повече информация, всички студенти, докторанти, преподаватели и служители могат да участват по време на презентациите на програмата, по следния график:

 1. Хибридни информационни дни за студенти и докторанти
 • Присъствено участие
 • 13.04.202 г., 10:00 ч., зала 114, Учебен корпус № 1
 • 20.04.202 г. – 10:00 ч., зала 114, Учебен корпус № 1
 • Онлайн участие
 • 13.04.202 г., 10:00 ч. –
 • 20.04.202 г., 10:00 ч. –
 1. Онлайн информационни дни за преподаватели и служители
 1. Студентска и докторантска мобилност с цел обучение

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, където се обучава и вписва името му във формата за кандидатстване.
Периодът за кандидатстване е 29.03.2022 – 29.04.2022 г. вкл.
Продължителност на студентската и докторантската мобилности
 с цел обучение: от 60 дни до 12 месеца.

 1. Необходими документи за кандидатстване за мобилност на студенти и докторанти с цел обучение
 • Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване, наличен тук: https://erasmus.swu.bg/applications/erasmus-online-application-for-students/
 • уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри – прилага се към онлайн формуляра за кандидатстване;
 • езиков сертификат (незадължителен)

Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 540 – 600 евро на месец в зависимост от приемащата държава.
Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение, в Югозападния университет „Неофит Рилски“, който отговаря на следните критерии:

 • да е гражданин на Република България,  официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно  или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
 • към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение – Всички първокурсници могат да кандидатстват*.
 • да има среден успех от минимум 4.00 от всички предходни семестри;
 • да владее английски език или езика на приемащата страна.

*Забележка: Всички първокурсници могат да кандидатстват, тъй като към датата на заминаване ще имат завършени поне два семестъра.

Каква е процедурата по кандидатстване?

 • Студентът/докторантът попълва електронната форма за кандидатстване (https://erasmus.swu.bg/applications/erasmus-online-application-for-students/)
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред факултетска комисия;
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично;
 • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за кандидатстване в чуждестранните университети.
 1. Студентска и докторантска мобилност с цел практика

Продължителност на студентската и докторантска мобилности с цел практика – от 60 дни до 12 месеца

Кандидатстването за студентска мобилност с цел практика е целогодишно.

 1. Необходими документи за кандидатстване за мобилност на студенти и докторанти с цел практика
 • Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване, наличен тук: https://erasmus.swu.bg/applications/erasmus-application-for-student-mobility-for-traineeship/
 • уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри – прилага се към онлайн формуляра за кандидатстване;
 • езиков сертификат (незадължителен)

Студентите могат да потърсят стаж в секцията „Намери своя стаж“ на университетския сайт – https://erasmus.swu.bg/find-your-internships/

Важно: Студенти, записани в първи курс на обучение могат да кандидатстват за мобилност с цел практика.

ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ПЪРВАТА РЕДОВНА СЕЛЕКЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 г.

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД

Подаване на онлайн форма за кандидатстване:

 1. Студентска и докторантска мобилност с цел обучениеhttps://erasmus.swu.bg/applications/erasmus-online-application-for-students/
 2. Студентска и докторантска мобилност с цел практика – https://erasmus.swu.bg/applications/erasmus-application-for-student-mobility-for-traineeship/
 3. Мобилност на академичния състав с цел преподаване – https://erasmus.swu.bg/applications/erasmus-online-application-for-staff-mobility-for-teaching/
 4. Мобилност на академичния и неакадемичния състав с цел обучение – https://erasmus.swu.bg/applications/erasmus-online-application-form-for-staff-for-training/

29.03.2022 – 29.04.2022 г.

Хибридни информационни дни за студенти и докторанти –

Присъствена форма на участие

13.04.2022 г., 10:00 ч., зала 114, УК-1

20.04.2002 г. – 10:00 ч. зала 114, УК-1

или

Онлайн на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/sta-udb-l0s-sjd

Онлайн информационен ден за членовете на академичния и неакадемичния състав

15.04.2022 г., 10:00 ч.

Изцяло онлайн на следния линк:

https://bbb.swu.bg/b/sta-pjl-wnj-uu9

Интервю/събеседване на чужд език с кандидатите, студенти, докторанти, членове на академичния и неакадемичния състав

09.05.2022 – 13.05.2022 г.

Провежда се по факултети. Предстои обявяването на пълния график.

Интервю/събеседване на чужд език с кандидатите Еразъм+ факултетски координатори и служители в Ректората

18.05.2022 г.,

Заседателна зала, Ректорат. Точният час ще бъде оповестен допълнително.

 • Задължителен онлайн инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти – 18.05.2022 г.

18.05.2022 г. 10:00 ч.

Онлайн на следния линк:

https://bbb.swu.bg/b/sta-3gq-ech

 1. Мобилност на членовете на академичния и неакадемичния състав
 2. Необходими документи за кандидатстване за мобилност на членовете на академичния състав с цел преподаване:
 • Попълнена онлайн форма за кандидатстване: https://erasmus.swu.bg/applications/erasmus-online-application-for-staff-mobility-for-teaching/
 • Одобрен договор за преподаване (Staff Mobility Agreement for teaching (ако е приложим се прилага към формата за кандидатстване);
 • Покана (Letter of Invitation) от приемащата страна (ако е приложима се прилага към формата за кандидатстване).
 1. Мобилност на академичния и неакадемичния състав с цел обучение:
 • Попълнена онлайн форма за кандидатстване: https://erasmus.swu.bg/applications/erasmus-online-application-form-for-staff-for-training/
 • Към формата за кандидатстване задължително се прилагат:
 • Одобрен договор за обучение (staff mobility for training);
 • Одобрена работна програма от приемащата институция.

За информация и въпроси:

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 101 в сградата на Ректората
e-mail: hristo_dimitrov@swu.bg и stanislav_grozdanov@swu.bg
тел: +359886512477 (г-н Христо Димитров) или +359886627904 (г-н Станислав Грозданов)

 

 

Comments are closed.