Обучителен семинар на тема „Синхронизиране на Вътрешната система по качество към стандарт ISO 9001:2015“

Във връзка с изпълнение на дейности по осигуряване качеството на образованието в Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултетската комисия по качеството  организира обучителен семинар на тема „Синхронизиране на Вътрешната система по качество към стандарт ISO 9001:2015“.

Обучението ще се проведе чрез платформата BigBlueButton на 22.10.2021 г. от 10.00 ч.

Ориентирано е към осигуряване функционирането на Системата за осигуряване и оценяване на качеството на образованието на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на факултетско ниво и има за цел представяне на възможностите на Системите за управление на качеството, основани на процесен подход. Програмата на обучението предвижда да се разгледат и представят изключително важни и актуални теми във връзка с качеството и спецификата на стандарт ISO 9001:2015.

 

 

Comments are closed.