Юбилейна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация“

Уважаеми колеги,
по повод 30 годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45 годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски" имаме удоволствието да Ви поканим на Юбилейната Научна Конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация".

Конференцията ще се проведе на 11-12 ноември 2021 г. в Университетски Център – Бачиново, гр. Благоевград и онлайн през платформата BigBlueButton – https://bbb.swu.bg/b

За да заявите участието си в конференцията е необходимо да попълните заявка за участие с включено резюме на следния имейл адрес: conference_fe@swu.bg

Важни срокове:

  • 30.09.2021 – Изпращане на заявки за участие и резюме на доклад на български или английски език
  • 20.10.2021 – Краен срок за изпращане на докладите

Работни езици: български, английски.

Всички технически подробности за попълване на ЗАЯВКА и изготвяне на резюметата и докладите, както и друга важна информация свързана ПОКАНАТА и с провеждането на конференцията ще намерите на сайта на Стопанския факултет.

Докладите ще бъдат публикувани в сборник в електронен вариант, а избрани от тях в три от списанията на Факултета на английски език, а именно в "Икономика и Управление" , "Предприемачество" и "Economics & Law".

Програма на конференцията

С уважение,
Програмен съвет на Юбилейната Конференция:

Проф. д-р Преслав Димитров
Председател на Програмния съвет, Декан на Стопанския факултет
и Ръководител на катедра „Туризъм“ при ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград

 

 

Comments are closed.