Юбилейна научна конференция

Юбилейна научна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация" по повод 30 годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45 годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски"

Докладите, представени на конференцията ще бъдат публикувани в сборник в електронен вариант, а избрани от тях в три от списанията на Стопанския факултет:

Покана
Заявка