Обучителен семинар на тема „Стандарти и системи за управление (на качеството) в образованието“

Във връзка с изпълнение на дейности по осигуряване качеството на образованието в Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултетската комисия по качеството  организира обучителен семинар на тема „Стандарти и системи за управление (на качеството) в образованието“.

Обучението ще се проведе чрез платформата BigBlueButton на 16.11.2021 г. от 10.00 ч.

Линк: https://bbb.swu.bg/b/vla-au3-han

Лектор: доц. д-р Владимир Ценков

Ориентирано е към представяне на предизвикателствата пред внедряването на системи за управление (на качеството) в образованието. Програмата на обучението предвижда да се разгледат и представят адаптируемите към образователните институти стандарти и да се разгледат ползите от тяхното използване.

Comments are closed.