Конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програмата „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 г.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за учебната 2018/2019 г. в чуждестранни университети.

Пълния списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, можете да видите тук.

Срокът за кандидатстване е 03 май – 18 май 2018 г. Студентите и докторантите подават заявление за участие, адресирано до Декана на Стопанския факултет, каб. 8311А

Събеседванията с кандидатите ще се проведат по факултети от назначени със заповед на декана факултетски комисии. За провеждане на събеседванията – 22 май 2018 г. от 13.00 часа, УК8 311.

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД

Подаване на заявление за участие в студентска мобилност  /адресира се до Декана/

3 май – 18 май 2018 г.

Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност

22 май 2018 г.. от 13.00 ч, УК8 311.

Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти и докторанти

28 май 10:30 ч.
/заседателна зала, ректорат/

 

Кой може да кандидатства?

Всички действащи студенти и докторанти в Югозападния университет „Неофит Рилски“, които отговарят на следните критерии:

  • Български гражданин или постоянно  пребиваващ  чужденец.
  • Към датата на заминаване студентът да е завършил минимум два семестъра от обучението си – Всички първокурсници могат да кандидатстват.
  • Студентът да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри.

Каква е процедурата?

  • Подава се молба до Декана на факултета за участие в програма Еразъм+
  • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на изпит/събеседване пред Факултетската „Еразъм+“ комисия.
  • След провеждане на изпита/събеседването резултатите се обявяват публично.
  • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

За информация и въпроси:

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 107 в Ректората
e-mail: stanislav_grozdanov@swu.bg
тел: 0886 62 79 04

Comments are closed.