Покана за участие в Юбилейна научна студентска сесия на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 14.04.2016 г. от 9.30 часа, УК 3 – 15.02.2016

Ежегодно през месеците април-май студенти от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” под ръководството на своите преподаватели и научни ръководители участват в провежданата от факултета студентска научна сесия. На нея те изразяват своите виждания по различни проблеми на финансите, счетоводството, икономиката на публичната сфера, администрацията и управлението, туризма и международните икономически отношения на глобално, регионално и местно равнище.

Всички участвали в студентската научна сесия получават СЕРТИФИКАТ за участие. Разработките с високо качество ще бъдат ПУБЛИКУВАНИ в сборник с научни доклади в електронен вариант.

Настоящата научна сесия е посветена на 40 г. от създаването на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и 25 г. от създаването на Стопанския факултет.

Краен срок за регистриране и подаване на доклади – 11.04.2016 г.

Забележка: Нерегистрирани доклади, некачени на платформата и неодобрени от научния ръководител няма да учестват в Научната сесия.

Примерен доклад – моля придържайте се към задължителните реквизити, посочени в доклада при оформление на Вашите разработки.

 

Регистрационна форма

Писането на кирилица е задължително.
Ако един студент участва с повече от една тема, за всяка тема се прави отделна регистрация.
Ако двама или повече студенти учестват с една тема, всеки студент си прави отделна регистрация.

Трите имена*

Образователно-квалификационна степен

Специалност
направление ИкономикаБизнес администрацияБизнес маркетинг и рекламаБизнес мениджмънт и маркетингБизнес мениджмънт и предприемачествоДигитален маркетингДигитални финанси /FINTECH/Икономика на публичната сфераКорпоративен мениджмънтЛогистикаМаркетингМаркетинг, иновации и брандингМеждународен бизнесМеждународен туризъмМениджмънт на алтернативните видове туризъмМениджмънт на развлекателната индустрияМениджмънт на туроператорската и туристическата агентска дейностМениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейностМениджмънт на човешките ресурси в бизнесаОдитСчетоводно-финансов мениджмънтСчетоводство и контролТуризъмУправление на проектиУправление на регионалното развитиеУстойчив туризъмФинансиФинансиАз съм докторантДруга

Курс

Факултетен №

Тема*

Прикачи файл с доклада*
(разрешен файлов формат: MS Word, MS Powerpoint)Научен консултант /преподавател, който ще ръководи разработването на темата/*

Comments are closed.