Стопански факултет, катедра „Туризъм“, Факултет по изкуствата, катедра по Телевизионно, театрално и киноизкуство и община Благоевград представят – 03.10.2014:

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА, Катедра по телевизионно, театрално и киноизкуство

И

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

 

ПРЕДСТАВЯТ:

 

ФОТО ИЗЛОЖБА

„ЛИЦАТА НА ЮГОЗАПАДА“

 

Реализирана в изпълнение на проект на тема: SRP-C2 /14: Взаимовръзки между туризма и културата – представяне на културни практики, съхраняващи идентичността в Югозападна България, финансиран по Наредба № 9

 

ОТКРИВАНЕ: 05.10.2014 г. от 18.00 часа

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И КУЛГТУРЕН ЦЕНТЪР, ПЛ. „Г. ИЗМИРЛИЕВ“

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Comments are closed.