Кандидатстване за студентска и докторантска мобилност по програма Еразъм+ за летен семестър на академичната 2018/2019 г.

Студентите и докторантите от Стопански факултет, които желаят да кандидатстват за студентска и докторантска мобилност по програма Еразъм + за летен семестър на академичната 2018/2019 г. е необходимо в периода 06 – 16 ноември 2018 г. да подадат в стая 8311А на Стопански факултет следните документи:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ ЗА 2018/2019 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:

  1. Молба до Декана на факултета – свободен текст;
  2. Да имат завършен първи курс на обучение с положени всички изпити (ако студентът в момента завършва първи курс също може да подаде документи);
  3. Уверение за успех от предходната година;
  4. Декларация, че съответния студент след завръщането от студентската мобилност ще предостави копие от свертификата/удостоверението си за осъществената студентска мобилност (Confirmation of LLP/Erasmus study period) .

Одобрените студенти и докторанти присъстват на задължителен инструктаж на селектираните студенти – 22 ноември 2018 г. с Еразъм координатора на Югозападния университет „Неофит Рилски“. – Заседателната зала на Ректората, 10:00 часа.

Резултатите ще бъдат съобщени на кандидатите по телефона 20 ноември 2018 г.

За допълнителна информация: 0887 639 559 – доц. Милена Филипова

Можете да кандидатствате за следните университети: University of Economics, Братислава, Словакия; University of Applied Science, Graz, Австрия; Technical Iniversity of Ostrava, Faculty of Economics, Чехия; Universita Degli Studi, Pavia, Италия; Universidad de Deusto, Билбао, Испания; Technische Universitat, Chemnitz, Германия; Университет Жул Верн в Амниен, Франция; Университета в Авейро, Португалия; Университета във Вилнюс, Литва; Университета Тарту, Естония; Университет Биелско, Полша; Румънско- американски университет, Букурещ, Румъния; Университета в Бремен, Германия; Университета в Орлеанс, Франция; Университета в Йоанина, Гърция; Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, Будапеща, Унгария; Университета в Кавала, Гърция.

 

Comments are closed.