Покана за участие в изготвянето на международна монография

Скъпи колеги,
Каним Ви да вземете участие в изготвянето на международна монография озаглавена “Устойчиво развитие в контекста на Балканите”. Включените в монографията изследвания трябва да са насочени към постигане на широкоаспектно представяне на основната тема свързана с подобряване на  устойчивото развитие и конкурентоспособността в икономиката, обществото и екологията в района на балкански полуостров. Готовите доклади трябва да бъдат изпратено до 30 октомври 2018 г.

Изисквания към изготвянето на докладите

  • Докладите трябва да са изготвени на български, английски или руски език, като на селектиране подлежат само тези, който не са били публикувани преди това.
  • Няма ограничения за броя на авторите участващи с един доклад. 
  • При изготвянето на докладите трябва да се спазва следната структура:

1. Увод
2. Преглед на литературата
3. Използвана методология
4. Резултати от изследването
5. Заключения
6. Използвана литература

Важна информация

  • Само селектирани оригинални изследвания ще бъдат одобрени за публикуване. Оригинални научни изследвания са тези, които включват научни резултати следствие на проведено изследване.
  • Редакторите на монографията могат да използват специализиран софтуер за да проверят оригиналността на предложените за публикуване доклади.
  •  За участието в монографията не се дължи такса за публикуване.

                          

С уважение,
Доц. Д-р Мария Станкова
Доц. Д-р Владимир Ценков
е-mаil:  mzlstan@yahoo.com;  v.tsenkov@yahoo.com
Телефон: +359 888426106                                                                                   

Допълнителна информация

 

Comments are closed.