Кандидатстване за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм

Студентите и преподавателите от Стопански факултет, които желаят да кандидатстват за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм за академичната 2018/2019 г. е необходимо в срок от 25 септември до 15 октомври 2018 г. да подадат в стая 8311А на Стопански факултет следните документи:

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ ЗА 2018/2019 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:

  1. Молба до Декана на факултета – свободен текст;
  2. Да имат завършен първи курс на обучение с положени всички изпити;
  3. Уверение за успех от предходната година;
  4. Декларация, че съответният студент след завръщането от студентската мобилност ще предостави копие от свертификата/удостоверението си за осъществената студентска мобилност

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИ ПРИ КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ ЗА 2018/2019 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:

  1. Молба до Декана на факултета – свободен текст със списък на приложенията към нея;
  2. CV на английски език – европейски формат;
  3. Разработена (попълнена) работна програма (teaching program) на английски език по образеца, наличен на уеб страницата на ЮЗУ „Неофит Рилски“;
  4. Сертификат/диплома за владеене на английски език, еквивалентен на ниво В2;
  5. При равностойни кандидатури с предимство се ползват кандидатите, които първи са получили и предоставят разпечатки на одобрителни и-мейл съобщения или официални писма за съгласие от страна на приемащия чуждестранен университет.

 

Събеседването ще се проведе на 18 октомври 2018г. от 13.30 ч. в стая 8311А на Стопанския факултет.

За допълнителна информация: 0887 639 559 – доц. Милена Филипова

Можете да кандидатствате за следните университети: University of Economics, Братислава, Словакия; University of Applied Science, Graz, Австрия; Technical Iniversity of Ostrava, Faculty of Economics, Чехия; Universidad de Deusto, Билбао, Испания; Technische Universitat, Chemnitz, Германия; Университет Жул Верн в Амниен, Франция; Университета в Авейро, Португалия; Университета във Вилнюс, Литва; Университета Тарту, Естония; Университет Биелско, Полша; Румънско- американски университет, Букурещ, Румъния; Университета в Бремен, Германия; Университета в Орлеанс, Франция; Университета в Йоанина, Гърция; Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, Будапеща, Унгария; Университета в Кавала, Гърция.

Comments are closed.