Реномираното академично издателство „De Gruyter“ чрез дъщерната си компания „Sciendo“ публикува на английски език монографията на Иван Тодоров, Калина Дурова и Александър Александров

Реномираното академично издателство „De Gruyter“ чрез дъщерната си компания „Sciendo“ публикува на английски език монографията на Иван Тодоров, Калина Дурова и Александър Александров „The Economy of Bulgaria: Structural Funds, Growth And Cyclical Recurrence“. Тримата автори са представители на Катедра „Финаси и отчетност“ на Стопански факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Беспорният успех е още едно признание за качеството на обучението и научноизследователската дейност в Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

Comments are closed.