ЮЗУ „Неофит Рилски“ организира информационен ден по проект: „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“ – 20.06.2015

ЮЗУ „Неофит Рилски“ организира информационен ден по проект:
„Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“

 

На 24.06.2015 г., от 10.30 часа, в голямата зала на х-л „Ален Мак“ в гр. Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски“ организира информационен ден за представяне на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“. 
Югозападният университет „Неофит Рилски“ е партньор по проекта, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на България и Гърция чрез ОП „ЕТС Гърция-България“ 2007-2013 г. Партньори по проекта са: Търговско-промишлена палата – Благоевград, Министерство на образованието и вероизповеданията на Гърция, Междубалкански институт за публична администрация, Център за професионално обучение на гръцката конфедерация на професионалните занаятчии и търговци и други. 
Сред целите на проекта са: подобряване на образователния процес чрез взаимодействие между формалното и неформалното обучение, развитие на умения в областта на формалното обучение, както и предоставяне на основни умения, необходими на младите хора, съобразно нуждите на пазара на труда и подпомагане на професионалната им ориентация.
В рамките на събитието ще бъдат направени презентации за същността на проекта и за напредъка в изпълнението му. Официално ще бъдат връчени сертификатите на участниците в уъркшоповете, организирани от ЮЗУ „Неофит Рилски“. 
Заповядайте!

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather