Обява за свободна работна позиция по проект “Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения, необходими в трансграничните райони” по ОП „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.” – 05.01.2015

ЮЗУ „Неофит Рилски“обявява конкурс по документи за една свободна работна позиция за счетоводител проект по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения, необходими в трансграничните райони“ с акроним: Skills Balancing.

Изисквания:

1. Висше икономическо образование
2. Опит за финансово-счетоводна отчетност по проекти за европейско трансгранично сътрудничество България-Гърция или по структурни фондове
3. Опит в работа по обществени поръчки

Задължения:

Счетоводство на проекта и оформяне на обществени поръчки съобразно ЗОП
Вид договор: срочен (от 19.01.2015 до 21. 09.2015 г.)

Документи за кандидатстване:

1. Автобиография
2. Копие от диплома за висше образование
3. Документи, удостоверяващи опита в отчитане на проекти по трансгранично сътрудничество или по структурни фондове и работа по обществени поръчки

Подаване на документи:

Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Стопански факултет, кабинет 2012, Вяра Кюрова

Краен срок за подаване на документи: 15.01.2015

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather